LFD rinkiminės ir ataskaitinės konferencijos 1999.09.17d. protokolas
Posėdžių protokolai:

LFD valdyba

Zenonas Rudzikas
Draugijos valdybos pirmininkas
tmkc.plls@wllb.lt
Andrius Bernotas
sekretorius
lfd@itpa.lt
Viktorija Gineitytė
sekretorė (atsistatydino)
gineityte@itpa.lt
Rimantas Šadžius
iždininkas
sadzius@pub.osf.lt
Algirdas Šileika
pirmininko pavaduotojas, 
ats. už "Lietuvos fizikos žurnalą"
shileika@uj.pfi.lt 
secgenas@ktl.mii.lt
Algis Piskarskas
pirmininko pavaduotojas, 
Mokslo komisijos pirmininkas
algis.piskarskas@ff.vu.lt
Juozas Vaitkus
pirmininko pavaduotojas, 
Studijų komisijos pirmininkas
juozas.vaitkus@ff.vu.lt
Pavlas Bogdanovičius
ats. už olimpiadas
pavlas@itpa.lt
Eglė Makariūnienė
ats už "Fizikų žinias"
makariun@ktl.mii.lt
Vladislava Kavaliūnaitė
ats. už "Fotoną"
fk@fm.su.lt (doc. Kavaliūnaitei)
Alfonsas Grigonis
Studijų komisijos narys
alfonsas.grigonis@fmf.ktu.lt
Algirdas Stabinis
ats. už terminiją
algirdas.stabinis@ff.vu.lt
Aldona Gumbelevičienė
ats. už ryšius su mokytojais
gumbelev@pub.osf.lt
Arūnas Krotkus
ats. už bibliotekų aprūpinimą
krotkus@uj.pfi.lt
Edmundas Kuokštis
pirmininko pavaduotojas, 
ats. už moksleivių mokslinę veiklą
bigcolor@aiva.lt 
edmundas.kuokstis@ff.vu.lt
Petras Balkevičius
ats. už kolektyvinius narius
eksplaz@ktl.mii.lt
Vladislovas Ivaška
Mokslo komisijos narys
vladas.ivaska@ff.vu.lt
Jurgis Storasta
ats. už fizikos istoriją
jurgis.storasta@ff.vu.lt
Vytautas Pocius
Studijų komisijos narys
Antanas Česnys
Studijų komisijos narys
Saulė Vingelienė
LFMA prezidentė (ex officio)
saulving@pub.osf.lt

LFD valdyba dabar
Į LFD svetainę
redaguota 1999.09.21.