[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.49109

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 49, 117–122 (2009)


ON THE ACTIVITY RATIO 90Sr/137Cs IN SOIL OF THE CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT 30-km ZONE IN UKRAINE
E.A. Rudak and O.I. Yachnik
B.I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Nezavisimosti Ave 68, 220072 Minsk, Belarus
E-mail: rudak@dragon.bas-net.by

Received 19 December 2008; revised 13 February 2009; accepted 19 March 2009

Two calculation methods of the total content of 90Sr and fuel particles of the Chernobyl radionuclide fallout in soil of the 30-km zone of the Chernobyl NPP in Ukraine on the basis of direct and inverse density of soil contamination ratios of 137Cs and 90Sr are presented. It had been determined that the total content of fuel radionuclides in fallouts estimated by both methods differed about two times. Calculation disparity of content of fuel particles is the consequence of arithmetic average and harmonic average inequality. It was shown that the estimation of the total content of fuel particles in emergency fallout of about 1.5% was obtained due to harmonic means.
Keywords: radionuclide, density of soil contamination ratios, total content of radionuclides, fuel particle fallouts
PACS: 28.41.Te, 28.50.Hw, 89.60.-k, 02.50.-r


APIE 90Sr IR 137Cs AKTYVUMŲ SANTYKIUS UKRAINOS ČERNOBYLIO AE 30 km ZONOS DIRVOŽEMYJE
E.A. Rudak, O.I. Yachnik
Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos B.I. Stepanovo fizikos institutas, Minskas, Baltarusija

Nagrinėjami Kašparovo su bendraautoriais [1, 2] atlikti skaičiavimai, duodantys du kartus mažesnius 90Sr kiekius Ukrainos Černobylio AE 30 km zonos teritorijos dirvožemyje nei įvertinami jo kiekiai pagal aktyvumų santykį su 137Cs (imant įprastai naudojamą skaičiavimuose 3 % išmetamo avarijos metu toliau elektrinės aikštelės branduolinio kuro kiekį). Norint nustatyti, kodėl taip skiriasi teorinis įvertinimas ir realiai matuojami 90Sr aktyvumai, atlikti eksperimentiniai matavimai bei apskaičiuoti aritmetiniai ir harmoniniai vidurkiai. Eksperimentinių duomenų analizė parodė, kad, ypač Gomelio srities pietinės dalies dirvožemyje, vertinant išmatuotų 90Sr ir 137Cs aktyvumų santykius, negalima aritmetinių vidurkių pakeisti harmoniniais, nes tai keičia rezultatus net iki 2,5 kartų. Autoriai mano, kad minėtuose darbuose [1, 2] siūlomą pataisą – du kartus sumažinti ir branduolinio kuro, išmesto Černobylio AE avarijos metu 30 km zonoje, kiekį – reikia labiau pagrįsti.


References / Nuorodos


[1] V.A. Kashparov, S.M. Lundin, Yu.V. Khomutinin, S.P. Kaminsky, S.E. Levchuk, V.P. Protsak, A.M. Kadygrib, S.I. Zvarich, V.I. Yoschenko, and J. Tschiersch, Soil contamination with 90Sr in the near zone of the Chernobyl accident, J. Environ. Radioact. 56(3), 285–298 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S0265-931X(00)00207-1
[2] V.A. Kashparov, S.M. Lundin, S.I. Zvarich, V.I. Yoschenko, S.E. Levchuk, Yu.V. Khomutinin, I.M. Maloshtan, V.P. Protsak, and E.M. Pazukhin, Territory contamination with the radionuclides representing a fuel component of the Chernobyl radioactive fallout, Radiochemistry 45(2), 173–183 (2003) [in Russian],
http://dx.doi.org/10.1023/A:1023897612740
[3] Yu.A. Izrael, Radioactive Fallouts After Nuclear Explosions and Accident (Progress-Pogoda, Sankt-Petersburg, 1996) [in Russian]
[4] A.A. Borovoj and A.Yu. Gagarinskij, Radionuclides emission from the destroyed block of the Chernobyl NPP, At. Energ. 90(2), 137–145 (2001) [in Russian], English translation at
http://dx.doi.org/10.1023/A:1011357209419
[5] M. De Cort, G. Dubois, S.D. Fridman, M.G. Germenchuk, Y.A. Izrael, A. Janssens, A.R. Jones, G.N. Kelly, E.V. Kvasnikova, I.I. Matveenko, I.M. Nazarov, Y.M. Pokumeiko, V.A. Sitak, E.D. Stukin, L.Y. Tabachny, Y.S. Tsaturov, and S.I. Avdyushin, Atlas of Caesium Deposition on Europe after the Chernobyl Accident, Report EUR 16733 (European Commission, Luxembourg, 1998),
http://www.researchgate.net/publication/261781098_Atlas_of_Caesium_137_deposition_on_Europe_after_the_Chernobyl_accident._EUR_1673_ENRU
[6] 20 Years of Chernobyl Accident: A Sight in the Future, National Ukrainian Report (Atika, Kiev, 2006) [in Russian]
[7] Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience, Report of the Chernobyl Forum Expert Group "Environment" (IAEA, Vienna, 2006),
http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1239_web.pdf
[8] Yu.A. Izrael, Radioactive contamination of environments as a result of Chernobyl fallouts (to the 20 anniversary of the accident) (Publishing house "Komtekhprint", Moscow, 2006) [in Russian]
[9] H.B. Dwight, Tables of Integrals and Other Mathematical Data (Nauka, Moscow, 1973) [in Russian; in English: 4th ed. (The Macmillan Co., New York, 1961)],
http://www.amazon.co.uk/Tables-Integrals-Other-Mathematical-Fourth/dp/B001H4X0XC/
[10] The Databank Creation of Soil Contamination with Radionuclides, Research of Radiating Condition Dynamics on the Territory of BSSR, The Report of Institute of Atomic Energy of AS BSSR No 4950, execs. Yu.K. Shchekin, L.N. Guskina, S.B. Kulich et al. (Minsk, 1988) [in Russian]
[11] Results of Institute of Atomic Energy of AS BSSR Works about Radiating Conditions on Territory of BSSR after Chernobyl's NPP Accident in 1986 year, The Report of Institute of Atomic Energy of AS BSSR No 4840, dir. V.B. Nesterenko (Minsk, 1988) [in Russian]
[12] V.P. Kudryashov, Contamination with Transuranium Elements of the Territory of Belarus due to Global and Accidental Chernobyl Fallouts and its Inclusion in Trophic Chains and Radiation Dose Forming, PhD thesis, Minsk, 1998 [in Russian]
[13] E.A. Rudak, A.M. Elmansury, and O.I. Yachnik, Integral evaluation of 239Pu and 240Pu masses in the Chernobyl fallout on the territory of Belarus, Lithuanian J. Phys. 47(3), 365–370 (2007),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.47317
[14] E.A. Rudak, A.M. Elmansury, and O.I. Yachnik, Correlation ratios for the estimation of plutonium isotopes content in emergency fallout of the Chernobyl Nuclear Power Plant, At. Energ. 103(4), 255–259 (2007) [in Russian], English translation at
http://dx.doi.org/10.1007/s10512-007-0127-7
[15] R. Plukienė, A. Plukis, V. Remeikis, and D. Ridikas, MCNP and ORIGEN codes validation by calculating RBMK spent nuclear fuel isotopic composition, Lithuanian J. Phys. 45(4), 281–287 (2005),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.45411