[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.50211

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 50, 247–254 (2010)


ESTIMATION OF THE GROUND-LEVEL OZONE LIFETIME UNDER RURAL CONDITIONS
J. Šakalys and R. Girgždienė
Institute of Physics, Center for Physical Sciences and Technology, Savanorių 231, LT-02300, Vilnius, Lithuania
E-mail: sakalys@ar.fi.lt

Received 18 February 2010; revised 14 May 2010; accepted 17 June 2010

The investigation of the ozone formation and destruction is of great interest because ozone influences the atmospheric chemistry and plays an important role in the climate change. The ground-level ozone lifetime alters depending on physical and chemical properties of the locality, meteorological factors, atmospheric turbulence, and other conditions. In this paper, the method of estimation of the ozone lifetime under rural conditions is presented. The discrepancy between the solar intensity as well as related turbulent air mixing maximum and the ozone concentration maximum during the day was used in the lifetime calculations. The solar radiation intensity and duration were taken as main parameters in calculating the ozone lifetime by estimating the ozone enrichment at the ground level. In the calculations the least-squares method was applied. The ground-level average ozone lifetime was estimated to be in the range of 3.6–5.6 hours at the rural Preila station and in the range of 2.8–3.9 hours at the R¯ugšteliškis station during different seasons.
Keywords: ozone lifetime, solar radiation intensity and duration, seasons, rural conditions
PACS: 82.33.Tb, 92.60.Vb, 92.60.Fm, 92.60.Aa


OZONO GYVAVIMO TRUKMĖS PAŽEMIO ORE MAŽAI UŽTERŠTOJE VIETOVĖJE NUSTATYMAS
J. Šakalys, R. Girgždienė
Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas, Vilnius, Lietuva

Ozono gyvavimo trukmė pažemio ore labiausiai priklauso nuo cheminių priemaišų koncentracijos ore, meteorologinių sąlygų bei vietovės paklotinio paviršiaus, ant kurio didžioji dalis jo suyra, fizinių ir cheminių savybių. Visų šių parametrų, nustatant ozono gyvavimo trukmę, įvertinimas yra labai sudėtingas ir keblus uždavinys. Straipsnyje pateikiamas metodas leidžia įvertinti ozono gyvavimo trukmę mažai užterštoje vietovėje, remiantis Saulės spinduliuotės intensyvumu ir trukme bei Saulės intensyvumo ir su juo susijusio turbulentinio oro maišymosi maksimumo ir ozono koncentracijos maksimumo per parą nesutapimu. Šis trukmės poslinkis atsiranda todėl, kad ozonas, šviečiant Saulei bei intensyvėjant turbulentiniam oro maišymuisi, kaupiasi ir jo koncentracijos ore maksimali vertė paros eigoje stebima vėliau nei maksimali Saulės spinduliuotė. Saulės spinduliuotės intensyvumas ir trukmė yra svarbiausi veiksniai praturtinant pažemio oro sluoksnį ozonu, nes, didėjant spinduliuotės intensyvumui, didėja ir turbulentinis oro maišymasis bei aktyvėja fotocheminės reakcijos. Saulės spinduliuotės intensyvumo kitimo matematinė išraiška gauta iš eksperimentinių Preilos stoties matavimo duomenų. Turbulentinis atmosferos maišymasis neišnyksta ir naktį, tik žymiai susilpnėja, todėl modelyje yra parametras, aprašantis pastovų pažemio oro sluoksnio praturtinimą ozonu visą parą, ir kitas parametras, atitinkantis ozono susidarymą esant Saulės spinduliuotei. Skaičiavimuose naudotas mažiausių kvadratų metodas. Panaudojus 2004–2005 m. eksperimentinius Preilos ir Rūgšteliškio stočių sezoninius ozono koncentracijos ore duomenis atlikta sukurto modelio patikra parodė gerą eksperimentinių rezultatų ir modelio atitikimą. įvertintos ozono gyvavimo ore trukmės (3,6–5,6 valandos) Preilos foninėje stotyje yra ilgesnės nei Rūgšteliškio stotyje (2,8–3,9 valandos). Žinoma, kad ozono gyvavimo trukmė priklauso nuo azoto oksidų (NOx), biogeninių lakiųjų organinių junginių (monoterpenas, izoprenas ir kt.) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentracijos ore. Preilos stotis gali būti priskiriama vietovei, kur ozono koncentracijos dydžiui įtakos gali turėti LOJ kiekis atmosferoje. Rūgšteliškio stotyje eksperimentiniai matavimai rodo padidintą NOx koncentraciją. Šios stotys yra vietovėse su labai skirtingu žemės paklotiniu paviršiumi, t. y. Preila yra ant Baltijos jūros kranto, o Rūgšteliškis – miškingoje vietovėje. Dėl didesnio paklotinio paviršiaus šiurkštumo Rūgšteliškio stoties aplinkoje vyksta didesnis nei Preilos vietovėje turbulentinis oro maišymasis ir didesnis pažemio oro praturtinimas ozonu. Šių vietovių išvardinti ypatumai ir lėmė skirtingus ozono gyvavimo ore trukmes.


References / Nuorodos


[1] Ground-Level Ozone in the 21st Century: Future Trends, Impacts and Policy Implications 2009 (Royal Society Publishing, London, 2008)
[2] G. Zeng, J.A. Pyle, and P.J. Young, Impact of climate change on tropospheric ozone and its global budgets, Atmos. Chem. Phys. Discuss. 7, 11141–11189 (2007),
http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-11141-2007
[3] R. Girgzdiene and A. Girgzdys, Variations of the seasonal ozone cycles in the Preila station over the 1988–2001 period, Environ. Chem. Phys. 25(1), 11–16 (2003)
[4] B.A. Schichtel and R.B. Husar, Eastern North American transport climatology during high- and low-ozone days, Atmos. Environ. 35, 1029–1038 (2001),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310%2800%2900370-8
[5] J.F. Lamarque, P. Hess, and L. Emmons, Tropospheric ozone evolution between 1890 and 1990, J. Geophys. Res. 110, D08304 (2005),
http://dx.doi.org/10.1029/2004JD005537
[6] U. Rummel, C. Ammann, G.A. Kirkman, M.A.L. Moura, T. Foken, M.O. Andreae, and F.X. Meixner, Seasonal variation of ozone deposition to a tropical rain forest in southwest Amazonia, Atmos. Chem. Phys. 7, 5415–5435 (2007),
http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-5415-2007
[7] C. Andersson and M. Engardt, European ozone in a future climate: Importance of changes in dry deposition and isoprene emissions, J. Geophys. Res. 115, D02303 (2010),
http://dx.doi.org/10.1029/2008JD011690
[8] M.W. Gallagher, K.M. Beswick, G. McFiggans, H. Coe, and T.W. Choularton, Ozone dry deposition velocities for coastal waters,Water Air Soil Pollut. Focus 1(5–6), 233–242 (2001),
http://dx.doi.org/10.1023/A:1013119524952
[9] J.M. Sigler, J.D. Fuentes, R.C. Heitz, M. Garstang, and G. Fisch, Ozone dynamics and deposition processes at a deforested site in the Amazon basin, AMBIO J. Human Environ. 31(1), 21–27 (2002),
http://dx.doi.org/10.1579/0044-7447-31.1.21
[10] W.L. Chameides and D.H. Stedman, Tropospheric ozone: Coupling transport and photochemistry, J. Geophys. Res. 82, 1787–1794 (1977),
http://dx.doi.org/10.1029/JC082i012p01787
[11] D.S. Stevenson, F.J. Dentener, M.G. Schultz, K. Ellingsen, T.P.C. van Noije, O. Wild, G. Zeng, M. Amann, C.S. Atherton, N. Bell, D.J. Bergmann, I. Bey, T. Butler, J. Cofala, W.J. Collins, R.G. Derwent, R.M. Doherty, J. Drevet, H.J. Eskes, A.M. Fiore, M. Gauss, D.A. Hauglustaine, L.W. Horowitz, I.S.A. Isaksen, M.C. Krol, J.F. Lamarque, M.G. Lawrence, V. Montanaro, J.F. Muller, G. Pitari, M.J. Prather, J.A. Pyle, S. Rast, J.M. Rodriguez, M.G. Sanderson, N.H. Savage, D.T. Shindell, S.E. Strahan, K. Sudo, and S. Szopa, Multi-model ensemble simulations of present-day and near-future tropospheric ozone, J. Geophys. Res. 111, D08301 (2006),
http://dx.doi.org/10.1029/2005JD006338
[12] Y. Wang, J.A. Logan, and D.J. Jacob, Global simulation of tropospheric O3–NOx–hydrocarbon chemistry. 2. Model evaluation and global ozone budget, J. Geophys. Res. 103, 10727–10755 (1998),
http://dx.doi.org/0.1029/98JD00157
[13] A.M. Fiore, D.J. Jacob, I. Bey, R.M. Yantosca, B.D. Field, A.C. Fusco, and J.G. Wilkinson, Background ozone over the United States in summer: Origin, trend, and contribution to pollution episodes, J. Geophys. Res. 107(D15), 4275 (2002),
http://dx.doi.org/10.1029/2001JD000982
[14] Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2007 – the Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC (Cambridge University Press, London, 2007),
http://www.amazon.com/Climate-Change-2007-Physical-Science/dp/0521705967/
[15] HYSPLIT4 (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) Model, NOAA Air Resources Laboratory (Silver Spring, MD., 1997),
http://www.arl.noaa.gov/ready/open/hysplit4.html
[16] R. Girgzdiene, S. Bycenkiene, and A. Girgzdys, Variations and trends of ground–level ozone and AOT40 in the rural areas of Lithuania, Environ. Monit. Assess. 127(1–3), 327–335 (2007),
http://dx.doi.org/10.1007/s10661-006-9283-9
[17] V.P. Aneja, R. Mathur, S.P. Arya, Y. Li, G.C. Murray, and T.L. Manuszak, Coupling the vertical distribution of ozone in the atmospheric boundary layer, Environ. Sci. Technol. 34(11), 2324–2329 (2000),
http://dx.doi.org/10.1021/es990997+
[18] O. Fatogoma and R.B. Jacko, A model to estimate mixing height and its effects on ozone, Atmos. Environ. 36, 3699–3708 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310%2802%2900101-2
[19] R. Girgzdiene and A. Girgzdys, The influence of wind parameters on the ozone concentration variation on the Baltic Sea coast, Environ. Chem. Phys. 23(3–4), 112–117 (2001)
[20] O. Klemm, W.R. Stockwell, H. Schlager, and M. Krautstrunk, NOx or VOC limitation in East German Ozone Plumes? J. Atmos. Chem. 35, 1–18 (2000),
http://dx.doi.org/10.1023/A:1006237921920
[21] H. Ágústsoon and H. Ólafsson, Forecasting wind gusts in complex terrain, Meteorol. Atmos. Phys. 103, 173–185 (2009),
http://dx.doi.org/10.1007/s00703-008-0347-y
[22] S. McKeen, E.Y. Hsie, M. Trainer, R. Tallamrau, and S.C. Liu, A regional model study of the ozone budget in the Eastern United States, J. Geophys. Res. 96, 10809–10845 (1991),
http://dx.doi.org/10.1029/91JD00052
[23] U. Neu, T. Künzle, and H. Wanner, On the relation between ozone storage in the residual layer and daily variation in near-surface ozone concentration – A case study, Boundary-Layer Meteorology 69, 221–247 (1994),
http://www.springerlink.com/content/w6648t8272867451/?p=2f1c2ae345ef4628abc95b67ca165df2&pi=0
[24] S. Bronniumann and U. Neu, Weekend-weekday differences of near-surface ozone concentrations in Switzerland for different meteorological conditions, Atmos. Environ. 31, 1127–1135 (1997),
http://dx.doi.org/10.1016/S1352-2310%2896%2900311-1
[25] P.N. Racherla and P.J. Adams, The response of surface ozone to climate change over the Eastern United States, Atmos. Chem. Phys. Discuss. 7, 9867–9897 (2007),
http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-9867-2007
[26] R.R. Sokal and F.J. Rohlf, Introduction to Biostatistics (W.H. Freeman & Company, New York, 1987),
http://www.amazon.com/Introduction-Biostatistics-Biology-Statistics-Robert-Sokal/dp/0716718057/