[PDF]     http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.50403

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 50, 435–443 (2010)


PREPARATION, STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Li1+4xTi2−xNbyP3−yO12 (x = 0.1, 0.2, 0.3; y = 0, 0.1, 0.2, 0.3) CERAMICS
V. Venckutė a, J. Banytė  a, V. Kazlauskienė b, J. Miškinis b, T. Šalkus a, A. Kežionis a, E. Kazakevičius  a, A. Dindune c, Z. Kanepe c, J.  Ronis c, and A.F. Orliukas a
a Faculty of Physics, Vilnius University, Saulėtekio 9, LT-10222, Vilnius, Lithuania
E-mail: vilma.venckute@stud.vu.lt
b Institute of Applied Research, Vilnius University, Saulėtekio 9, LT-10222 Vilnius, Lithuania
c Institute of Inorganic Chemistry, Riga Technical University, Miera iela 34, LV-2169 Salaspils, Latvia

Received 26 October 2010; revised 25 November 2010; accepted 15 December 2010

The solid electrolyte compounds of Li1+4xTi2−xNbyP3−yO12 (x = 0.1, 0.2, 0.3; y = 0, 0.1, 0.2, 0.3) were synthesized by a solid state reaction and studied by X-ray diffraction from the powder. At room temperature all of the compounds display the hexagonal symmetry (space group R3¯\overline{3}c) with six formula units in the unit cell. The values of the binding, splitting energies and amounts of elements of Ti 2p, Nb 3d, P 2p, O 1s, and Li 1s core level of the ceramics’ surfaces have been determined by XPS. Impedance spectroscopy of the ceramics has been performed in the frequency range of 10–3·109 Hz in the temperature interval 300–600 K. The insertion of niobium into the host compound Li1.4Ti1.9P3O12 leads to the changes of the value of ionic conductivity and its activation energy for the new ceramics.
Keywords: ceramics, XRD, XPS, ionic conductivity
PACS: 66.10.Ed, 61.43.Gt, 52.25.Mq


Li1+4xTi2−xNbyP3−yO12 (x = 0,1; 0,2; 0,3; y = 0; 0,1; 0,2; 0,3) KERAMIKŲ GAMYBA, STRUKTŪRA IR JŲ ELEKTRINĖS SAVYBĖS
V. Venckutė a, J. Banytė  a, V. Kazlauskienė b, J. Miškinis b, T. Šalkus a, A. Kežionis a, E. Kazakevičius  a, A. Dindune c, Z. Kanepe c, J.  Ronis c, A.F. Orliukas a
a Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Vilnius, Lietuva
b Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas, Vilnius, Lietuva
c Rygos technikos universiteto Neorganinės chemijos institutas, Ryga, Latvija

Li1+4xTi2−xNbyP3−yO12 (x = 0,1; 0,2; 0,3; y = 0; 0,1; 0,2; 0,3) junginių milteliai buvo sintezuoti kietųjų kūnų reakcijos metodu. Pagamintų keramikų tankis siekė apie 94% jų teorinio tankio. Kambario temperatūroje tirti junginiai priklauso heksagoninei singonijai (jų erdvinė grupė yra R3¯\overline{3}c). Visuose junginiuose yra aptinkamos LiTiPO5 priemaišos. Gauti Ti 2p, P 2p, Nb 3d, O 1s ir Li 1s Rentgeno fotoelektronų spektrai. Ti 2p Rentgeno fotoelektronų spektrų analizė rodo, kad Ti jonai tirtuose junginiuose gali būti trivalenčiai ir keturvalenčiai. O 1s spektruose dominuoja keturios smailės su skirtingomis ryšio energijomis. Tai susiję su keturiomis deguonies energinėmis būsenomis keramikų paviršiuose: gardeliniu deguonimi, chemiškai absorbuotu O2− ir O2 būsenų deguonimi bei deguonimi hidroksilinėje (OH) jungtyje. P 2p Rentgeno fotoelektronų spektro skilimas į dvi smailes gali būti aiškinamas skirtingais fosforo katijonų P5+ ir P3+ kiekiais tirtose keramikose. P5+ ir P3+ katijonai keramikų paviršiuose atitinkamai gali sudaryti PO43− ir PO3 jungtis. Nb 3d Rentgeno fotoelektronų spektro skilimas į dvi smailes gali būti siejamas su skirtingais Nb5+ ir Nb4+ ar netgi žemesnio (Nb3+) valentingumo katijonų kiekiais tirtų keramikų paviršiuose.
Elektrinės keramikų savybės buvo tirtos 10–3·109 Hz dažnių ir 300–600 K temperatūros intervaluose. Tyrimų rezultatai rodo, kad keramikose reiškiasi dvi relaksacinės dispersijos, kurios nusakomos jonų pernaša keramikų tarpkristalitinėse sandūrose bei kristalituose. Stechiometrijos parametrų x ir y didėjimas lemia LiTiPO5 priemaišinės fazės santykinį didėjimą tirtuose junginiuose. Toks LiTiPO5 kiekio didėjimas mažina dielektrinę skvarbą, bendrąjį ir kristalitinį joninius laidumus bei didina jų aktyvacijos energijas. Tirtų keramikų santykinės dielektrinės skvarbos vertės didėja kylant temperatūrai. Tokį temperatūrinį kitimą lemia migracinės, tampriosios joninės bei elektroninės poliarizacijų indėliai į tirtųjų keramikų ε\varepsilon\prime vertes.


References / Nuorodos

[1] V. Thangadurai, J. Schwenzel, and W. Weppner, Tailoring ceramics for specific applications: a case study of the development of all-solid-state lithium batteries, Ionics 11, 11–23 (2005),
http://dx.doi.org/10.1007/BF02430397
[2] M. Broussely, J.P. Planchot, G. Rigobert, D. Vireu, and G. Sarre, Lithium-ion batteries for electric vehicles: performances of 100 Ah cells, J. Power Sources 68, 8–12 (1997),
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7753(96)02544-X
[3] F. Salam, P. Birke, and W. Weppner, Solid-state CO2 sensor with Li2CO3–MgO electrolyte and LiMn2O4 as solid reference electrode, Electrochem. Solid-State Lett. 2(4), 201–204 (1999),
http://dx.doi.org/10.1149/1.1390783
[4] H. Aono, E. Sugimoto, Y. Sadaoka, N. Imanaka, and G. Adachi, Ionic conductivity of solid electrolytes based on lithium titanium phosphate, J. Electrochem. Soc. 137(4), 1023–1027 (1990),
http://dx.doi.org/10.1149/1.2086597
[5] M.A. Subramanian, R. Subramanian, and A. Clearfield, Lithium ion conductors in the system AB(IV)2(PO4)3 (B = Ti, Zr and Hf), Solid State Ionics 18–19, 562–569 (1986),
http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(86)90179-7
[6] K. Arbi, J.M. Rojo, and J. Sanz, Lithium mobility in titanium based Nasicon Li1+xTi2−xAlx(PO4)3 and LiTi2−xZrx(PO4)3 materials followed by NMR and impedance spectroscopy, J. Eur. Ceram. Soc. 27, 4215–4218 (2007),
http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2007.02.118
[7] H. Aono, E. Sugimoto, Y. Sadaoka, N. Imanaka, and G-y. Adachi, Ionic conductivity and sinterability of lithium titanium phosphate system, Solid State Ionics 40–41, 38–42 (1990),
http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(90)90282-V
[8] A. Dindune, A. Kežionis, Z. Kanepe, E. Kazakevičius, R. Sobiestianskas, and A. Orliukas, Synthesis and ionic conductivity of phosphate materials obtained in the systems Li2O–Sc(Ti,Al,Si)2O3–P2O5, Phosphorus Res. Bull. 10, 387–392 (1999)
[9] Qi-Hui Wu, Jin-Mei Xu, Quan-Chao Zhuang, and Shi-Gang Sun, X-ray photoelectron spectroscopy of LiM0.05Mn1.95O4 (M = Ni, Fe and Ti), Solid State Ionics 177, 1483–1488 (2006),
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2006.06.020
[10] B.V.R. Chowdari, G.V. Subba Rao, and G.Y.H. Lee, XPS and ionic conductivity studies on Li2O–Al2O3–(TiO2 or GeO2)–P2O5 glass–ceramics, Solid State Ionics 136–137, 1067–1075 (2000),
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2738(00)00500-2
[11] Qing Xu, Duan-ping Huang, Wen Chen, Hao Wang, Bi-tao Wang, and Run-zhang Yuan, X-ray photoelectron spectroscopy investigation on chemical states of oxygen on surfaces of mixed electronic-ionic conducting La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3 ceramics, Appl. Surf. Sci. 228, 110–114 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2003.12.030
[12] R.J. Iwanowski,M. Heinonen, I. Pracka, J. Raczyńska, K. Fronc, and J.W. Sobczak, Application of in situ surface scraping for extracting bulk component of XPS signal – example of LiNbO3 and GaSb, J. Alloys Compounds 286, 162–166 (1999),
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8388(98)01000-7
[13] Byeong-Eog Jun, Chung-Sik Kim, Hyung-Kook Kim, Jung-Nam Kim, and Yoon-Hwae Hwang, Ar-ion etching effects on the XPS spectra of the ferroelectric potassium lithium niobate crystal, J. Korean Phys. Soc. 46, 100–103 (2005)
[14] J. Swiatowska-Mrowiecka, S. de Diesbach, V. Maurice, S. Zanna, L. Klein, E. Briand, I. Vickridge, and P. Marcus, Li-ion intercalation in thermal oxide thin films of MoO3 as studied by XPS, RBS, and NRA, J. Phys. Chem. C 112, 11050–11058 (2008),
http://dx.doi.org/10.1021/jp800147f
[15] M.S. Bhuvaneswari, S. Selvasekarapandian, Shinobu Fujihara, and Shinnosuke Koji, Structural, XPS and impedance analysis of LixCoVO4 (x = 0.8, 1.0, 1.2), Solid State Ionics 177, 121–127 (2006),
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2005.09.011
[16] A. Robertson, J.G. Fletcher, J.M.S. Skakle, and A.R. West, Synthesis of LiTiPO5 and LiTiAsO5 with the α-\alphFe2PO5 structure, J. Solid State Chem. 109, 53–59 (1994),
http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1994.1070