[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.51105

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 51, 25–28 (2011)

MICROWAVE DETECTION AT METAL–HIGH-Tc SUPERCONDUCTING CERAMICS POINT CONTACT
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.-R. Vaškevičius, and F. Anisimovas
Semiconductor Physics Institute, Center for Physical Sciences and Technology, A. Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: anis@pfi.lt

Received 26 May 2010; revised 4 February 2011; accepted 17 March 2011

Experimental results of observed microwave detection at a point contact of metal–high-temperature superconducting YBa2Cu3O7−x (YBCO) ceramics at room and liquid nitrogen temperatures are presented. The use of ceramics instead of a thin film allowed for a better heat removal from the point contact and reduction of output resistance down to 50 ohms. It is demonstrated that the observed detection is non-bolometric. The possibility to use YBCO ceramics-based detectors with properties comparable to those of semiconducting analogues is discussed.
Keywords: microwave, microwave detection, point contact
PACS: 78.70.Gq, 74.72.-h, 74.25.-q

MIKROBANGŲ DETEKTAVIMAS TAŠKINIAME METALO IR AUKŠTATEMPERATŪRĖS SUPERLAIDŽIOSIOS KERAMIKOS KONTAKTE
K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, F. Anisimovas
Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas, Vilnius, Lietuva

Pateikiami kambario ir skysto azoto temperatūrose stebėto mikrobangų detektavimo eksperimentiniai rezultatai taškiniame metalo ir YBa2Cu3O7−x (YBCO) aukštatemperatūrės superlaidžiosios keramikos kontakte. Keramikos panaudojimas vietoje plono sluoksnio leido pagerinti šilumos nuvedimą iš taškinio kontakto ir sumažinti išėjimo varžą iki 50 omų. Nustatyta, kad stebimas detektavimas yra nebolometrinis. Pademonstruota galimybė panaudoti YBCO keramiką detektoriams, kurių savybės būtų palyginamos su puslaidininkiniais analogais.

References / Nuorodos


[1] L. Ngo Phong and I. Shih, Photoresponses of granular (Pb)BiSrCaCuO films to millimeter wavelength radiation, J. Appl. Phys. 74, 7414 (1993),
http://dx.doi.org/10.1063/1.355012
[2] B.E. Grabow and B.G. Boone, Simultaneous bolometric and nonbolometric microwave response in biepitaxial Y-Ba-Cu-O thin films, J. Appl. Phys. 76, 5589 (1994),
http://dx.doi.org/10.1063/1.357162
[3] K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, and F. Anisimovas, Response of superconducting Y-Ba-Cu-O film to millimeter wave radiation, Appl. Phys. Lett. 79, 4544 (2001),
http://dx.doi.org/10.1063/1.1428112
[4] A. Laurinavičius, K. Repšas, A.R. Vaškevičius, and A. Deksnys, Normal metal–high Tc superconductor point contact properties at millimeter waves, Int. J. Infrared Millimet. Waves 21, 193 (2000),
http://dx.doi.org/10.1023/A:1006692532141
[5] A. Laurinavičius, K. Repšas, A.R. Vaškevičius, and A. Deksnys, Metal–high Tc superconductor point contact response to millimeter wave radiation, in: Applied Superconductivity 1999, Inst. Phys. Conf. Series No. 167, Vol. 2 (IOP Publishing, Bristol and Philadelphia, 2000) p. 635,
http://www.amazon.co.uk/Applied-Superconductivity-1999-Proceedings-Conference/dp/0750306947/
[6] A.K. Gupta, Ram Swarup, and M.C. Basal, Correlation between microwave surface resistance and density of YBCO ceramic superconductor, Physica C 235–240, 2005–2006 (1994),
http://dx.doi.org/10.1016/0921-4534(94)92224-1
[7] K. Repšas, A. Laurinavičius, A.R. Vaškevičius, A. Deksnys, and F. Anisimovas, Response of granular La1−xCaxMnO3 film to 10 GHz frequency electromagnetic radiation, Int. J. Infrared Millimet. Waves 29, 889 (2008),
http://dx.doi.org/10.1007/s10762-008-9378-1