[PDF]     http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.51202

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 51, 143–146 (2011)

SENSITIVITY IMPROVEMENT IN POROUS SILICON MICROWAVE DETECTOR
E. Shatkovskis, J. Stupakova, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, and R. Mitkevičius
Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania
E-mail: eusat@vgtu.lt

Received 13 March 2011; revised 19 April 2011; accepted 21 June 2011

Attempts to use microporous silicon structures in detection of microwave radiation were investigated. Point-contact-like samples containing microporous silicon layers were manufactured using traditional technique of electrochemical etching of p-type crystalline silicon. The response of the structures to microwave radiation of 10 GHz frequency was studied. It is shown that the microporous silicon containing samples exhibited sensitivity by several orders higher than that of similar detectors having no porous layers. The results were analysed within the model of hot carrier effects.
Keywords: porous silicon, microwave, detection, hot carriers
PACS: 61.43.Gt, 68.37.Hk, 72.30 +q


JAUTRIO GERINIMAS AKYTOJO SILICIO MIKROBANGŲ DETEKTORIUJE
E. Šatkovskis, J. Stupakova, J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, R. Mitkevičius
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva

Tirtos mikrobangų spinduliuotės detektavimo galimybės naudojant mikroakytojo silicio (μASi) darinius. Gamybai naudotos p tipo 0,4 Ω\Omegacm specifinės varžos (100) plokštumos kristalinio silicio plokštelės. μASi sluoksniai pagaminti elektrocheminio ėsdinimo būdu naudojant HF ir etanolio (1:2) elektrolito tirpalą. Garinant vakuume, pagaminti aliuminio kontaktai, papildomai prieš tai difuzijos būdu į paviršines sritis įterpiant boro priemaišų. Atlikti bandinių, veikiant juos 10 GHz dažnio ir 2 μs trukmės mikrobangų spinduliuotės impulsais, eksperimentiniai tyrimai.
Eksperimentai parodė, kad μASi dariniuose elektrovara atsiranda esant nuo dviejų iki trijų eilių mažesnėms spinduliuotės galioms, palyginti su kristalinio silicio dariniais. Nustatyta, kad nanodarinių su mikroakytuoju siliciu voltvatinis jautris yra nuo 103 iki 105 kartų didesnis už tokios pat sandaros kristalinio silicio darinių jautrį. Kokybiniam rezultatų aiškinimui pasitelkti karštųjų krūvininkų reiškinių pagrindu veikiančių detektorių modeliai: taškinio kontakto modelis ir nevienalytiškai susiaurinto darinio modelis. Gauti rezultatai rodo mikroakytojo silicio darinių perspektyvumą mikrobangų jutikliuose.

References / Nuorodos


[1] V. Lehmann, Electrochemistry of Silicon (Wiley–VCH, Weinheim, 2002),
http://dx.doi.org/10.1002/3527600272
[2] L. Pavesi, Riv. Nuovo Cimento 20(10), 1–74 (1997),
http://dx.doi.org/10.1007/BF02877374
[3] P. Bettotti, M. Cazzanelli, L. Dal Negro, B. Danese, Z. Gaburro, C.J. Oton, G. Vijaya Prakash, and L. Pavesi, J. Phys. Cond. Matter 14, 8253–8281 (2002),
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/35/305
[4] I.K. Itotia and R.F. Drayton, in: IEEE MTT-S 2002 International Microwave Symposium Digest, 2002, Vol. 2 (IEEE Press, 2006) pp. 681–684
[5] G.E. Ponchak, I.K. Itotia, and R.F. Drayton, in: Proceedings of 33rd European Microwave Conference, Munich, 2003, pp. 45–48
[6] E. Shatkovskis, J. Gradauskas, J. Stupakova, A. Česnys, and A. Sužiedėlis, Lith. J. Phys. 47(2), 169–173 (2007),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.47211
[7] J. Stupakova, S. Ašmontas, J. Gradauskas, V. Zagadskij, E. Shatkovskis, and A. Sužiedėlis, Acta Phys. Pol. A 110(6), 817–822 (2006),
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/110/a110-6-6.html
[8] E. Šatkovskis, J. Gradauskas, A. Česnys, J. Stupakova, and A. Sužiedėlis, Acta Phys. Pol. A 113(3), 993–996 (2008),
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/113/a113-3-46.html
[9] E. Shatkovskis, J. Gradauskas, and A. Česnys, Bull. Am. Phys. Soc. 53(2), 348 (2008),
http://meetings.aps.org/link/BAPS.2008.MAR.K1.169
[10] V. Dienys and J. Požela, Hot Electrons (Mintis Publ. House, Vilnius, 1971) [in Russian]
[11] V.I. Guoga and J.K. Pozhela, Radiotekh. Elektronika 14(3), 565 (1969) [in Russian]
[12] S. Ašmontas and A. Sužiedėlis, J. Thermoelectr. 37(1), 5 (1997),
http://www.jt.cv.ua/product_info.php?cPath=78_83&products_id=575
[13] S. Ašmontas and A. Sužiedėlis, Int. J. Infrared Millimet. Waves 15(3), 525 (1994),
http://dx.doi.org/10.1007/BF02096235
[14] A. Dargys and J. Kundrotas, Handbook on Physical Properties of Ge, Si, GaAs and InP (Science and Encyclopedia Publishers, Vilnius, 1994)