[PDF] http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.53301

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 53, 127134 (2013)


REALIZATION OF THE SUBLIMATION TEMPERATURE POINT OF CARBON DIOXIDE
K. Mikalauskas, E. Urba, P. Miškūnas, D. Smirnov, A. Burokas, and R. Miškinis
Metrology Department, Center for Physical Sciences and Technology, A. Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: emilis@pfi.lt

Received 14 January 2013; revised 19 April 2013; accepted 20 June 2013

Possibilities for realization of the sublimation temperature point (–78.464 °C) of carbon dioxide at standard atmospheric pressure are investigated. A simple methodology is demonstrated, and experimental results consistent with those obtained by other authors who used much more sophisticated methods are presented.
Keywords: sublimation point, triple point, reference point, carbon dioxide, International Temperature Scale ITS-90
PACS: 06.20.fb


ANGLIES DVIDEGINIO SUBLIMAVIMOSI TAŠKO TEMPERATŪROS ATKŪRIMAS
K. Mikalauskas, E. Urba, P. Miškūnas, D. Smirnov, A. Burokas, R. Miškinis
Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyrius, Vilnius, Lietuva

Tikslių temperatūros verčių atkūrimas žemoje temperatūroje tebėra keblus, kadangi dabar naudojama tarptautinė temperatūros skalė ITS-90 šiame ruože turi nedaug pamatinių taškų. Tarp vandens trigubo taško (0,01 °C) ir argono trigubo taško (–189,34 °C) tėra vienintelis pirminis pamatinis taškas – tai gyvsidabrio trigubas taškas (–38,83 °C). Abu pastarieji pamatiniai taškai sunkiai atkuriami. Anglies dvideginio (CO2) sublimavimosi sąlygos buvo tyrinėtos dar iki ITS-90 įvedimo. CO2 sublimavimosi temperatūros priklausomybė nuo slėgio kitų autorių buvo išmatuota ir siaurame, ir plačiame slėgio ir temperatūros ruože. Iš šių duomenų gauta  CO2 sublimavimosi esant įprastiniam atmosferos slėgiui p = 101325 Pa temperatūra (–78,464 °C), įtraukta į ITS-90 aprašymą kaip antrinis pamatinis taškas. Tačiau šiems itin aukšto lygio darbams teko sukurti labai sudėtingą įrangą ir panaudoti brangias medžiagas. Pakartoti tokius eksperimentus kitose laboratorijose būtų sunkiai įmanoma. Štai kodėl CO2 sublimavimosi taškas termometrijoje kol kas plačiau nenaudojamas. CO2 sublimavimosi taško atkūrimas laboratorijoje prieinamomis priemonėmis būtų svarbus pasiekimas, ypač žinant šios medžiagos pigumą ir tai, kad aukščiausias jos grynumas nėra būtinas: būdamos sunkios, CO2 dujos išstumia iš ertmės kitas – lengvesnes. Šiame darbe CO2 sublimavimosi temperatūra atkuriama paprastai, kiekvienoje laboratorijoje prieinamu būdu. Gauti duomenys – priklausomybė T(p) ir iš jos apskaičiuota molinė CO2 sublimavimosi šiluma – lyginami su rezultatais, anksčiau gautais itin sudėtingai. Atkurtos temperatūros vertės esant atmosferiniam arba aukštesniam slėgiui skiriasi nuo anksčiau gautųjų ne daugiau kaip ±2 mK.


References / Nuorodos

[1] H. Preston-Thomas, The international temperature scale of 1990 (ITS-90), Metrologia 27(1), 3–10 (1990),
http://dx.doi.org/10.1088/0026-1394/27/1/002
[2] H. Preston-Thomas, P. Bloembergen, and T.J. Quinn, Supplementary Information for the ITS-90 (Bureau International des Poids et 
esures (BIPM), 1990),
http://www.bipm.org/en/publications/mep_kelvin/its-90_supplementary.html
[3] E.L. Quinn and Ch.L. Jones, Carbon Dioxide (Reinhold Publishing Corporation, New York, 1936), http://archive.org/download/carbondioxide031802mbp/carbondioxide031802mbp.pdf
[4] C.R. Barber, The sublimation temperature of carbon dioxide, British J. Appl. Phys. 17(3), 391–397 (1966),
http://dx.doi.org/10.1088/0508-3443/17/3/312
[5] E. Fernández-Fassnacht and F. Del Río, The vapour pressure of CO 2 from 194 to 243 K, J. Chem. Thermodyn. 16(5), 469–474 (1984),
http://dx.doi.org/10.1016/0021-9614(84)90204-0
[6] D. Ambrose, The triple point of carbon dioxide as a thermometric fixed point, British J. Appl. Phys. 8(1), 32–34 (1957),
http://dx.doi.org/10.1088/0508-3443/8/1/309
[7] R.E. Bedford, G. Bonnier, H. Maas, and F. Pavese, Recommended values of temperature on the International Temperature Scale of 1990 for a selected set of secondary reference points, Metrologia 33(2), 133–154 (1996),
http://dx.doi.org/10.1088/0026-1394/33/2/3
[8] R.G. Gareev and F.A. Arslanov, Derivation of equation for calculating the saturated vapor pressure of hydrocarbon systems, Chem. Technol. Fuels Oils 31(5–6), 267–272 (1995),
http://dx.doi.org/10.1007/BF00727602
[9] M.K. Zhokhovskii. Singularities of the p–T curve universal equation for phase transitions of the first kind, Measurement Techniques 32(11), 1102–1106 (1989),
http://dx.doi.org/10.1007/BF02159471
[10] International Thermodynamic Tables of the Fluid State, Vol. 3, Carbon Dioxide, eds. S. Angus et al. (Pergamon Press, Oxford, 1976)
[11] J.C. Mullins, W.T. Ziegler, and B.S. Kirk, Calculation of the Vapor Pressure and Heats of Vaporization and Sublimation of Liquids and Solids below One Atmosphere Pressure. Carbon Monoxide and Carbon Dioxide (Eng. Exper. Station, Georgia Inst. Technol., 1963)