[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.53304

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 53, 150156 (2013)


THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF NON-STOICHIOMETRIC SrRuO3: A ROLE OF OXYGEN VACANCIES IN ELECTRON CORRELATION EFFECTS
Š. Masysa, V. Jonauskasa, S. Grebinskijb , S. Mickevičiusb, V. Pakštasb, and M. Senulis b
aInstitute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University, A. Goštauto 12, LT-01108 Vilnius, Lithuania
E-mail: sarunas.masys@tfai.vu.lt
bState Scientific Research Institute Center for Physical Sciences and Technology, A. Goštauto 11, LT-01108 Vilnius, Lithuania

Received 7 March 2013; revised 3 June 2013; accepted 20 June 2013

We present a theoretical and experimental study of the electronic structure of SrRuO3 after introduction of vacancies. Theoretically, the modeling of non-stoichiometric variations of SrRuO3 was performed by removing appropriate atoms or their combinations, whereas in the experiments the annealing treatment at moderate temperatures in ultra-high vacuum was applied. At comparison of the obtained results allows us to draw an important conclusion that the formation of oxygen vacancies may be closely related to the manifestation of strong correlation effects in SrRuO3.
Keywords: perovskite crystals, density functional theory, ultraviolet photoemission spectroscopy
PACS: 79.60.Dp, 71.20.Be, 71.27.+a


TEORINIS IR EKSPERIMENTINIS NESTECHIOMETRINIO SrRuO3 TYRIMAS: DEGUONIES VAKANSIJŲ ĮTAKA ELEKTRONŲ KORELIACIJAI
Š. Masysa, V. Jonauskasa, S. Grebinskijb , S. Mickevičiusb, V. Pakštasb, M. Senulisb
aVilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilnius, Lietuva
bFizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas, Vilnius, Lietuva

Perovskitinis kristalas SrRuO3 tyrėjus domina dėl puikių elektrinių ir magnetinių savybių, didelio atsparumo įvairių reakcijų terpėse, gero šiluminio laidumo ir išskirtinio struktūrinio suderinamumo su įvairiais funkciniais oksidais. Tai leidžia šį darinį panaudoti kuriant oksidų elektronikos ir spintronikos pagrindu veikiančius prietaisus.
    Vienas iš svarbiausių klausimų, į kuriuos bandoma atsakyti tyrinėjant SrRuO3 elektroninę sandarą, yra elektronų koreliacijos stipris šioje medžiagoje. Literatūroje galima rasti darbų, kuriuose teigiama, jog SrRuO3 elektronų koreliacija yra stipri. Tačiau yra ir tokių darbų, kuriuose pateikiama priešinga nuomonė. Remdamiesi ankstesniais savo tyrimais, įrodančiais silpnai koreliuotą SrRuO3 elektronų prigimtį, mes bandome atsakyti, kas gali sukelti elektronų koreliacijos stiprio pokytį. Teoriškai mes modeliuojame SrO, Ru ir O2 vakansijų suformavimą SrRuO3 kristalinėje struktūroje tankio funkcionalo teorijos artinio rėmuose. Eksperimentiškai vakansijos yra sukuriamos kaitinant plonųjų SrRuO 3 plėvelių bandinius vakuume. Teorinių ir eksperimentinių rezultatų palyginimas rodo, jog elektronų koreliacijos stiprio padidėjimą gali lemti deguonies vakansijų susidarymas bandinių auginimo arba paruošimo matavimams metu.


References / Nuorodos

[1] G. Koster, L. Klein, W. Siemons, G. Rijnders, J.S. Dodge, C.-B. Eom, D.H.A. Blank, and M.R. Beasley, Rev. Mod. Phys. 84, 253 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.84.253
[2] J. Shin, S. Kalinin, H. Lee, H. Christen, R. Moore, E. Plummer, and A. Baddorf, Surf. Sci. 581, 118 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2005.02.038
[3] R. Palai, H. Huhtinen, J.F. Scott, and R.S. Katiyar, Phys. Rev. B 79, 104413 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.79.104413
[4] F. He, B.O. Wells, Z.-G. Ban, S.P. Alpay, S. Grenier, S.M. Shapiro, W. Si, A. Clark, and X.X. Xi, Phys. Rev. B 70, 235405 (2004),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.70.235405
[5] G. Herranz, F. Sánchez, J. Fontcuberta, M.V. Garcia-Cuenca, C. Ferrater, M. Varela, T. Angelova, A. Cros, and A. Cantarero, Phys. Rev. B 71, 174411 (2005),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.71.174411
[6] J.M. Rondinelli, N.M. Caffrey, S. Sanvito, and N.A. Spaldin, Phys. Rev. B 78, 155107 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.78.155107
[7] J. Okamoto, T. Mizokawa, A. Fujimori, I. Hase, M. Nohara, H. Takagi, Y. Takeda, and M. Takano, Phys. Rev. B 60, 2281 (1999),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.60.2281
[8] J. Park, S.-J. Oh, J.-H. Park, D.M. Kim, and C.-B. Eom, Phys. Rev. B 69, 085108 (2004),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.085108
[9] K. Fujioka, J. Okamoto, T. Mizokawa, A. Fujimori, I. Hase, M. Abbate, H.J. Lin, C.T. Chen, Y. Takeda, and M. Takano, Phys. Rev. B 56, 6380 (1997),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.56.6380
[10] S. Grebinskij, Š. Masys, S. Mickevičius, V. Lisauskas, and V. Jonauskas, Rev. B 87, 035106 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.87.035106
[11] D. Toyota, I. Ohkubo, H. Kumigashira, M. Oshima, T. Ohnishi, M. Lippmaa, M. Takizawa, A. Fujimori, K. Ono, M. Kawasaki, and H. Koinuma, Appl. Phys. Lett. 87, 162508 (2005),
http://dx.doi.org/10.1063/1.2108123
[12] A. Vailionis, W. Siemons, and G. Koster, Appl. Phys. Lett. 93, 051909 (2008),
http://dx.doi.org/10.1063/1.2967878
[13] W. Siemons, G. Koster, A. Vailionis, H. Yamamoto, D.H.A. Blank, and M.R. Beasley, Phys. Rev. B 76, 075126 (2007),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.76.075126
[14] R. Dovesi, V.R. Saunders, C. Roetti, R. Orlando, C.M. Zicovich-Wilson, F. Pascale, B. Civalleri, K. Doll, N.M. Harrison, I.J. Bush, Ph. D’Arco, and M. Llunell, CRYSTAL06 User’s Manual (University of Torino, Torino, 2006),
http://www.crystal.unito.it/Manuals/crystal06.pdf
[15] S. Bushmeleva, V. Pomjakushin, E. Pomjakushina, D. Sheptyakov, and A. Balagurov, J. Magn. Magn. Mater. 305 , 491 (2006),
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2006.02.089
[16] J.P. Perdew and A. Zunger, Phys. Rev. B 23, 5048 (1981),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.23.5048
[17] P.J. Hay and W.R. Wadt, J. Chem. Phys. 82, 299 (1985),
http://dx.doi.org/10.1063/1.448975
[18] M. Couty and M.B. Hall, J. Comput. Chem. 17, 1359 (1996),
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(199608)17:11<1359::AID-JCC9>3.0.CO;2-L
[19] Basis Set Exchange portal,
https://bse.pnl.gov/bse/portal
[20] S. Piskunov, E. Heifets, R. Eglitis, and G. Borstel, Comput. Mater. Sci. 29, 165 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2003.08.036
[21] L. Valenzano, F.J. Torres, D. Klaus, F. Pascale, C.M. Zicovich-Wilson, and R. Dovesi, Z. Phys. Chem. 220 , 893 (2006),
http://dx.doi.org/10.1524/zpch.2006.220.7.893
[22] D.D. Johnson, Phys. Rev. B 38 , 12807 (1988),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.38.12807
[23] D.A. Shirley, Phys. Rev. B 5 , 4709 (1972),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.5.4709
[24] J. Kim, J. Chung, and S.-J. Oh, Phys. Rev. B 71, 121406 (2005),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.71.121406
[25] K. Maiti and R.S. Singh, Phys. Rev. B 71, 161102 (2005),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.71.161102
[26] K. Maiti, R.S. Singh, and V.R.R. Medicherla, Phys. Rev. B 76, 165128 (2007),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.76.165128