[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/physics.v54i4.3015

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 54, 266–271 (2014)


APPLICATION OF Li ION BEAM OBTAINED BY THE CESIUM SPUTTERING SOURCE FOR RBS ANALYSIS OF OPTICAL LAYERS
Mindaugas Gaspariūnas, Vitalij Kovalevskij, Konstantinas Birzul, Artūras Plukis, and Vidmantas Remeikis
Institute of Physics of Center for Physical Sciences and Technology, Savanorių 231, LT- 02300, Vilnius, Lithuania
E-mail: mindaugas@ar.fi.lt

Received 17 June 2014; revised 5 September 2014; accepted 10 November 2014

High energy Li ions of multiple charge states (Li+, Li2+ and Li3+) were produced in tandem accelerator from a source of negative ions by cesium sputtering (SNICS) ion source. Negative ion current of Li ions up to 32 nA was obtained in pre-acceleration stage after inflection magnet and retractable aperture. Current of high energy ion beam obtained after acceleration and used or RBS spectra measurements was up to 3 nA. The Li target cone production procedure and design is presented in this work. Initial experiments using Li RBS were performed and their results indicate enhanced analytical application capabilities of RBS for optical coating analysis, compared to conventional proton RBS.
Keywords: ion beam, accelerator, Cs sputtering, RBS
PACS: 29.25.Ni, 82.80.Yc

CEZIO DULKINIMO ŠALTINYJE IŠGAUTO Li JONŲ PLUOŠTELIO PANAUDOJIMAS OPTINIŲ DANGŲ RBS ANALIZEI
Mindaugas Gaspariūnas, Vitalij Kovalevskij, Konstantinas Birzul, Artūras Plukis, Vidmantas Remeikis
Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas, Vilnius, Lietuva

Kietųjų kūnų paviršių analizei gali būti naudojama Rezerfordo atgalinės sklaidos spektroskopija (RBS). Tandemo tipo dalelių greitintuvuose, kurie komplektuojami su neigiamų jonų cezio dulkinimo šaltiniais, įprastai tokiems tyrimams naudojamo He pluoštelio išeiga nykstamai maža. Norint praplėsti protonų RBS analitines galimybes, neigiamų jonų šaltinyje išgautas Li jonų srautas, kurio srovė siekė 32 nA. Greitinant Li jonus, užregistruotos visos galimos teigiamos ličio jonų krūvio būsenos (Li+, Li2+, Li3+). Atsižvelgiant į skirtingų būsenų įgreitintų jonų srovę bei dalelės siekį medžiagoje, RBS eksperimentams atlikti buvo pasirinktas Li2+ srautas ir ištirta jonapluoščio dulkinimobūdu suformuota danga, sudaryta iš 200 nm SiO2 ir 200 nm Nb2O5 sluoksnių, užgarintų ant amorfinio silicio padėklo. Nors detektoriaus energijos skyra, naudojant Li pluoštelį, suprastėja iki 24 keV, lyginant su 13 keV, kai naudojamas protonų pluoštelis, tačiau dėl geresnės masių skyros pasiekiami tikslesni rezultatai: niobio ir silicio elementiniai profiliai dangoje atskiriami aiškiau. Gautų Li2+ jonų dalelių srautas pakankamai intensyvus dangoje esančių sluoksnių storiams bei jų stechiometrijai nustatyti, tačiau nepakankamas elementinių profilių vertinimo paklaidoms sumažinti. SiO2 ir Nb2O5 sluoksnių persiklojimas mažai tikėtinas dėl persiklojančių paklaidų (±σ). Naudojant DataFurnance jonų analizės programinį paketą, galima apjungti protonų ir ličio jonų RBS eksperimentus ir taip tiksliau įvertinti tiriamų objektų paviršinę sandarą.

References / Nuorodos

[1] H.R. Verma, Atomic and Nuclear Analytical Methods, Vol. 391, Nr. 6 (Springer, Berlin, 2008),
http://www.springer.com/gp/book/9783540302773
[2] C.J. Tavares, L. Rebouta, E. Alvesb, N.P. Barradas, J. Pacaudd, and J.P. Riviere, Study of roughness in Ti0.4Al0.6N/Mo multilayer structures, Nucl. Instrum. Methods B 188, 90–95 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(01)01026-6
[3] M. Tosaki, S. Ito, and N. Maeda, Detailed analysis of the resonant backscattering spectrum for deeply penetrating protons in carbon, Nucl. Instrum. Methods B 168, 543–552 (2000),
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(00)00062-8
[4] J.R. Liu, Z.S. Zheng, Z.H. Zhang, and W.K. Chu, RBS and ERD analysis using lithium ions, Nucl. Instrum. Methods B 85, 51–54 (1994),
http://dx.doi.org/10.1016/0168-583X(94)95784-3
[5] E. Norbeck, L.W. Li, H.H. Lin, and M.E. Anderson, Rutherford backscattering (RBS) with lithium ions, Nucl. Instrum. Methods B 9, 197–200 (1985),
http://dx.doi.org/10.1016/0168-583X(85)90682-2
[6] H. Niwa, S. Nakao, and K. Saitoh, Application of heavy-ion RBS to compositional analysis of thin films, Nucl. Instrum. Methods B 136–138, 297–300 (1998),
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(97)00696-4
[7] General Ionex Corporation, Tandetron Analyzer, Model 4110A, Instruction Manual, 791201-RBL/CJR
[8] R. Middleton, A Negative-Ion Cookbook (Philadelphia, PA, 1990),
http://www.pelletron.com/cookbook.pdf
[9] M. Mayer, J. Roth, and K. Ertl, Rutherford backscattering spectroscopy and elastic recoil detection analysis with lithium ions – The better alternative to helium?, Nucl. Instrum. Methods B 190, 405–409 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-583X(01)01274-5
[10] G. Abromavicius, R. Buzelis, R. Drazdys, K. Juškevičius, S. Kičas, T. Tolenis, J. Mirauskas, M. Ščiuka, V. Sirutkaitis, and A. Melninkaitis, Optical resistance and spectral properties of antireflective coatings deposited on LBO crystals by ion beam sputtering, Lith. J. Physics 51(4), 303–308 (2011),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.51407
[11] X.M. Wang, J.R. Liu, L. Shao, K.B. Ma, H. Chen, X.K. Yu, and W.K. Chu, Extraction of SiN-ions from source of negative ions by cesium sputtering, Nucl. Instrum. Methods B 241, 885–889 (2005),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2005.07.146
[12] M. Kiisk, R. Hellborg, P. Persson, M. Faarinen, G. Skog, and K. Stenstrom, The charge state distribution of Be, C, Cl and Al ions at the Lund Pelletron accelerator with the recently modified terminal pumping in use, Nucl. Instrum. Methods A 521, 299–305 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2003.11.042
[13] N.P. Barradas and C. Jeynes, Advanced physics and algorithms in the IBA DataFurnace, Nucl. Instrum. Methods B 266, 1875–1879 (2008),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2007.10.044
[14] J.F. Ziegler, M.D. Ziegler, and J.P. Biersack, SRIM – The stopping and range of ions in matter (2010), Nucl. Instrum. Methods B 268, 1818–1823 (2010),
http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2010.02.091