[PDF]    http://dx.doi.org/10.3952/physics.v55i3.3150

Open access article / Atviros prieigos straipsnis

Lith. J. Phys. 55, 208–226 (2015)


TAKING A CRITICAL LOOK AT HOLOGRAPHIC CRITICAL MATTER
Dmitri V. Khveshchenko
Department of Physics and Astronomy, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599, U.S.A.
E-mail: khvesh@physics.unc.edu

Received 4 June 2015; accepted 29 September 2015

Despite a recent flurry of applications of the broadly defined (‘non-AdS/non-CFT’) holographic correspondence to a variety of condensed matter problems, the status of this intriguing, yet highly speculative, approach remains largely undetermined. Here we expose a number of potential inconsistencies between the previously made holographic predictions and advocate for a compelling need to systematically contrast the latter against the results of alternate, more conventional, approaches as well as experimental data. It is also proposed to expand the list of computed observables and utilize the general relations between them as a further means of bringing the formal holographic approach into a closer contact with the physical realm.
Keywords: condensed matter applications of the holographic conjecture
PACS: 71.10.-w


HOLOGRAFI JOS KRIZINĖS BŪSENOS TEORI JOS KRITIKA
Dmitri V. Khveshchenko
Šiaurės Karolinos universitetas, Čeipel Hilas, Šiaurės Karolina, Jungtinės Valstijos

Nepaisant dabartinio sujudimo, taikant – plačiaja prasme (ne anti de Siterio, ne konforminės lauko teorijos) apibrėžiamą – holografinį atitikimą įvairiems kietųjų medžiagų uždaviniams, šio intriguojančio, tačiau labai spekuliatyvaus požiūrio statusas didžia dalimi yra neapibrėžtas. Čia parodome eilę potencialių nenuoseklumų tarp anksčiau išsakytų holografinių prognozių ir giname nuomonę, kad būtina sistemiškai palyginti pastarąsias su kitų, labiau įprastų požiūrių rezultatais, o taip pat su eksperimentiniais duomenimis. Taip pat pasiūlyta praplėsti skaičiuojamų stebimų dydžių ratą ir pasinaudoti bendrais jų tarpusavio sąryšiais kaip papildoma priemone, holografinį požiūrį priartinančia prie fizikinio pasaulio.


References / Nuorodos

[1] S.A. Hartnoll, Classical Quant. Grav. 26, 224002 (2009),
http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/26/22/224002
[2] C.P. Herzog, J. Phys. A 42, 343001 (2009),
http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/42/34/343001
[3] J. McGreevy, Adv. High Energ. Phys. 2010, 723105 (2010),
http://dx.doi.org/10.1155/2010/723105
[4] S. Sachdev, Annu. Rev. Cond. Matter Phys. 3, 9 (2012),
http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-020911-125141
[5] W. Witczak-Krempa, E. Sorensen, S. Sachdev, Nature Phys. 10, 361 (2014),
http://dx.doi.org/10.1038/nphys2913
[6] W. Witczak-Krempa, Phys. Rev. B 89, 161114 (2014),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.161114
[7] S. Bai and D.-W. Pang, arXiv:1312.3351,
http://arxiv.org/abs/1312.3351
[8] E. Katz et al., arXiv:1409.3841,
http://arxiv.org/abs/1409.3841
[9] K. Chen et al., Phys. Rev. Lett. 112, 030402 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.030402
[10] G.T. Horowitz, J.E. Santos, and D. Tong, arXiv:1204.0519,
http://arxiv.org/abs/1204.0519
[11] G.T. Horowitz, J.E. Santos, and D. Tong, arXiv:1209.1098,
http://arxiv.org/abs/1209.1098
[12] Yi Ling et al., J. High Energ. Phys. 11, 006 (2013),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2013)006
[13] D. Vegh, arXiv:1301.0537,
http://arxiv.org/abs/1301.0537
[14] A. Donos and J.P. Gauntlett, arXiv:1311.3292,
http://arxiv.org/abs/1311.3292
[15] A. Donos and S.A. Hartnoll, Phys. Rev. D 86, 124046 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.86.124046
[16] T. Faulkner et al., Phys. Rev. D 88, 045016 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.88.045016
[17] N. Iqbal and H. Liu, Fortsch. Phys. 57, 367 (2009),
http://dx.doi.org/10.1002/prop.200900057
[18] M. Cubrovic, J. Zaanen, and K. Schalm, Science 325, 439 (2009),
http://dx.doi.org/10.1126/science.1174962
[19] M. Cubrovic, J. Zaanen, and K. Schalm, arXiv:1012.5681,
http://arxiv.org/abs/1012.5681
[20] S.S. Lee, Phys. Rev. D 79, 086006 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.79.086006
[21] H. Liu, J. McGreevy, and D. Vegh, Phys. Rev. D 83, 065029 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.065029
[22] T. Faulkner et al., Phys. Rev. D 83, 065029 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.125002
[23] T. Faulkner and J. Polchinski, J. High Energ. Phys. 6, 012 (2011),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP06(2011)012
[24] S. Kachru, X. Liu, and M. Mulligan, Phys. Rev. D 78, 106005 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.78.106005
[25] C. Charmousis et al., J. High Energ. Phys. 11, 151 (2010),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2010)151
[26] B. Goutéraux et al., J. High Energ. Phys. 1, 089 (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2012)089
[27] B. Goutéraux and E. Kiritsis, J. High Energ. Phys. 12, 036 (2011),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP12(2011)036
[28] N. Iizuka et al., arXiv:1105.1162,
http://arxiv.org/abs/1105.1162
[29] Xi Dong et al., J. High Energ. Phys. 6, 041 (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP06(2012)041
[30] E. Perlmutter, arXiv:1205.0242,
http://arxiv.org/abs/1205.0242
[31] C. Charmousis, B. Goutéraux, and E. Kiritsis, J. High Energ. Phys. 09, 011 (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP09(2012)011
[32] B. Goutéraux and E. Kiritsis, J. High Energ. Phys. 4, 053 (2013),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2013)053
[33] J. Gath et al., J. High Energ. Phys. 4, 159 (2013),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2013)159
[34] S.A. Hartnoll and A. Tavanfar, Phys. Rev. D 83, 046003 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.046003
[35] S.A. Hartnoll, D.M. Hofman, and D. Vegh, arXiv:1105.3197,
http://arxiv.org/abs/1105.3197
[36] D.-W. Pang, Phys. Rev. D 88, 046002 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.046003
[37] M. Edalati and J.F. Pedraza, Phys. Rev. D 88, 086004 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.88.086004
[38] P. Dey and S. Roy, arXiv:1307.0195,
http://arxiv.org/abs/1307.0195
[39] A. Karch, D.T. Son, and A.O. Starinets, Phys. Rev. Lett. 102, 051602 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.051602
[40] C. Hoyos, A. O’Bannon, and J.M.S. Wu, J. High Energ. Phys. 9, 086 (2010),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP09(2010)086
[41] B. Swingle, L. Huijse, and S. Sachdev, arXiv:1308.3234,
http://arxiv.org/abs/1308.3234
[42] N. Ogawa, T. Takayanagi, and T. Ugajin, J. High Energ. Phys. 1, 125 (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2012)125
[43] Y. Pomeau and P. Resibois, Phys. Rep. 19, 63 (1975),
http://dx.doi.org/10.1016/0370-1573(75)90019-8
[44] C. Hoyos, B.S. Kim, and Y. Oz, arXiv:1304.7481,
http://arxiv.org/abs/1304.7481
[45] C. Hoyos, B.S. Kim, and Y. Oz, J. High Energ. Phys. 3, 029 (2014),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP03(2014)029
[46] C. Hoyos, B.S. Kim, and Y. Oz, arXiv:1312.6380
[47] M.H. Christensen et al., arXiv:1311.6471,
http://arxiv.org/abs/1311.6471
[48] M.H. Christensen et al., Phys. Rev. D 89, 061901 (2014),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.89.061901
[49] A. Karch, arXiv:1311.2451,
http://arxiv.org/abs/1311.2451
[50] P. Kovtun and A. Ritz, Phys. Rev. D 78, 066009 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.78.066009
[51] S. Jain, J. High Energ. Phys. 11, 092 (2010),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2010)092
[52] R.A. Davison, K. Schalm, and J. Zaanen, arXiv:1311.2451,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.245116
[53] S.S. Pal, Phys. Rev. D 84, 126009 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.84.126009
[54] K.-Y. Kim and D.-W. Pang, arXiv:1108.3791,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP09(2011)051
[55] A. O’Bannon, Phys. Rev. D 76, 086007 (2007),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.76.086007
[56] N. Iqbal and H. Liu, Phys. Rev. D 79, 025023 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.79.025023
[57] K. Hashimoto and N. Iizuka, arXiv:1207.4643,
http://arxiv.org/abs/1207.4643
[58] M.J. Luo, arXiv:1205.3267,
http://arxiv.org/abs/1205.3267
[59] M.J. Luo, Mod. Phys. Lett. B 28, 1450005 (2014),
http://dx.doi.org/10.1142/S0217984914500055
[60] K. Hashimoto, N. Iizuka, and T. Kimura, arXiv:1304.3126,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.91.086003
[61] D.N. Basov et al., Rev. Mod. Phys. 83, 471 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/RevModPhys.83.471
[62] M. Mueller, J. Schmalian, and L. Fritz, Phys. Rev. Lett. 103, 025301 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.025301
[63] M. Mueller et al., Phys. Rev. B 78, 085416 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.78.085416
[64] M. Mueller et al., Phys. Rev. 78, 115406 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.78.115406
[65] M. Mueller et al., arXiv:0810.3657,
http://dx.doi.org/10.1063/1.3149488
[66] M. Mueller et al., arXiv:0910.5680,
http://arxiv.org/abs/0910.5680
[67] V.P.J. Jacobs, S.J.G. Vandoren, and H.T.C. Stoof, arXiv:1403.3608,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.90.045108
[68] V.P.J. Jacobs, S. Grubinskas, and H.T.C. Stoof, arXiv:1411.4051,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2015)033
[69] B. Goutéraux, arXiv:1401.5436,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP04(2014)181
[70] M. Blake and A. Donos, arXiv:1406.1659,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.021601
[71] H.K. Pal, V.I. Yudson, and D.L. Maslov, arXiv:1108.2435,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.85.085439
[72] H.K. Pal, V.I. Yudson, and D.L. Maslov, arXiv:1204.3591,
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.52207
[73] D.L. Maslov, V.I. Yudson, and A.V. Chubukov, arXiv:1012.0069,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.106403
[74] B. Goutéraux, J. High Energ. Phys. 1, 080 (2014),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)080
[75] A. Lucas, S. Sachdev, and K. Schalm, arXiv:1401.7993,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.89.066018
[76] A. Lucas and S. Sachdev, arXiv:1411.3331,
http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2015.01.017
[77] S.A. Hartnoll et al., arXiv:1401.7012,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.155130
[78] S.A. Hartnoll and D.M. Hofman, Phys. Rev. Lett. 108, 241601 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.241601
[79] K. Balasubramanian and C.P. Herzog, arXiv:1312.4953,
http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/31/12/125010
[80] S.A. Hartnoll and J.E. Santos, arXiv:1402.0872,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.231601
[81] S.A. Hartnoll, arXiv:1405.3651,
http://dx.doi.org/10.1038/nphys3174
[82] A. Amoretti et al., arXiv:1411.6631,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP07(2015)102
[83] R.A. Davison and B. Goutéraux, arXiv:1411.1062,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2015)039
[84] R.A. Davison, Phys. Rev. D 88, 086003 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.88.086003
[85] M. Blake and D. Tong, Phys. Rev. D 88, 106004 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.88.106004
[86] T. Andrade and B. Withers, arXiv:1311.5157,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP05(2014)101
[87] M. Blake, D. Tong, and D. Vegh, Phys. Rev. Lett. 112, 071602 (2014),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.071602
[88] A. Amoretti et al., arXiv:1407.0306,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.91.025002
[89] M. Baggioli and O. Pujolas, arXiv:1411.1003,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.251602
[90] A. Donos and S.A. Hartnoll, Nature Phys. 9, 649 (2013),
http://dx.doi.org/10.1038/nphys2701
[91] P.M. Hogan and A.G. Green, Phys. Rev. B 78, 195104 (2008),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.78.195104
[92] J.-R. Sun, S.-Y. Wu, H.-Q. Zhang, Phys. Lett. B 729, 177 (2014),
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2014.01.005
[93] M. Alishahiha, M.R.M. Mozaffar, and A. Mollabashi, arXiv:1208.2535,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP10(2012)003
[94] M. Alishahiha, E. Colgin, H. Yavartanoo, J. High Energ. Phys. 11, 137 (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2012)137
[95] K. Goldstein et al., J. High Energ. Phys. 8, 078 (2010),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP08(2010)078
[96] S.S. Gubser and F.D. Rocha, Phys. Rev. Lett. 102, 061601 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.061601
[97] B. Goutéraux and E. Kiritsis, J. High Energ. Phys. 12, 036 (2011),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP12(2011)036
[98] C. Charmousis et al., J. High Energ. Phys. 11, 151 (2010),
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP11(2010)151
[99] A. Donos and J.P. Gauntlett, arXiv:1401.5077,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP06(2014)007
[100] B.-H. Lee, D.-W. Pang, and C. Park, arXiv:1006.1719,
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP07(2010)057
[101] B.-H. Lee, D.-W. Pang, and C. Park, arXiv:1006.0779,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.83.066005
[102] B.-H. Lee, D.-W. Pang, and C. Park, Int. J. Mod. Phys. A 26, 2279 (2011),
http://dx.doi.org/10.1142/S0217751X11053481
[103] W. Witczak-Krempa and S. Sachdev, Phys. Rev. B 86, 235115 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.235115
[104] W. Witczak-Krempa and S. Sachdev, Phys. Rev. B 87, 155149 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.87.155149
[105] B.L. Altshuler, L.B. Ioffe, and A.J. Millis, Phys. Rev. B 50, 14048 (1994),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.50.14048
[106] A.V. Chubukov, Physics 3, 70 (2010),
http://dx.doi.org/10.1103/Physics.3.70
[107] S.-S. Lee, Phys. Rev. B 80, 165102 (2009),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.80.165102
[108] M.A. Metlitski and S. Sachdev, Phys. Rev. B 82, 075127 (2010),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.075127
[109] M.A. Metlitski and S. Sachdev, Phys. Rev. B 82, 075128 (2010),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.075128
[110] A.L. Fitzpatrick et al., arXiv:1307.0004,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.88.125116
[111] A.L. Fitzpatrick et al., arXiv:1312.3321,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.165114
[112] D.F. Mross et al., Phys. Rev. B 82, 045121 (2010),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.045121
[113] D. Dalidovich and S-S. Lee, Phys. Rev. B 88, 245106 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.88.245106
[114] D.V. Khveshchenko, Phys. Rev. B 86, 115115 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.115115
[115] S.A. Hartnoll et al., Phys. Rev. B 84, 125115 (2011),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.84.125115
[116] A.V. Chubukov, D.L. Maslov, and V.I. Yudson, arXiv:1401.1461,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.155126
[117] M. Metlitski et al., arXiv:1403.3694,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.91.115111
[118] C.M. Varma, Z. Nussinov, and W. Van Saarloos, Phys. Rep. 361, 267 (2002),
http://dx.doi.org/10.1016/S0370-1573(01)00060-6
[119] P. Gegenwart et al., Phys. Rev. Lett. 94, 076402 (2005),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.076402
[120] A. Schoeder et al., Nature 407, 351 (2000),
http://dx.doi.org/10.1038/35030039
[121] J.S. Helton et al., Phys. Rev. Lett. 104, 147201 (2010),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.147201
[122] D. Pilon et al., Phys. Rev. Lett. 111, 127401 (2013),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.127401
[123] M. Yamashita et al., Science 328, 1246 (2010),
http://dx.doi.org/10.1126/science.1188200
[124] S. Elsasser et al., Phys. Rev. B 86, 155150 (2012),
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.155150
[125] E. Abrahams, J. Schmalian, and P. Woelfle, arXiv:1303.3926,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.90.045105