Šie tinklalapiai sukurti remiantis išspausdintų LFR /LFŽ turiniais. Gali pasitaikyti neatitikimų, atsiradusių tiek dėl mūsų (tinklalapių autorių) klaidų, tiek dėl akivaizdžių klaidų spausdintų numerių turiniuose, kurias stengėmės ištaisyti.

Tačiau redakcijos bei straipsnių autorių klaidos daugeliu atveju paliktos kaip buvusios, - autentiškumo vardan.

Vokiškos abėcėlės kai kurios raidės pakeistos dviejų raidžių junginiais: ss, ae, ue, oe. Prancūziškosios abėcėlės "kirčiuotos" raidės pakeistos paprastomis, deja.

Beje, puslapių numeriai, pateikti turiniuose, dažniausiai tenurodo, kur yra lietuviška ar angliška santrauka, o ne pats straipsnis.

TURINIAI