,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.10, 1996

Turinys

Z.Rudzikas. Fizikų rūpesčiai 1

Fizika mokykloje

V. Dienys. Fizika ugdymui ir profesijai 1

Č. Radvilavičius. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas moksleiviams 3

V.Šlekienė. Nauja fizikos ir gamtos mokslų mokytojo specialybė 4

S.Urbonaitė. Fizikos ir astronomijos mokytojų atestacija 4

Sveikiname jubiliatus

Stanislovą Jakutį 6

Vincentą Dienį 6

Mokslo sukaktys

K. Makariūnas. Radioaktyvumo atradimo šimtmetis 7

L. Kimtys. Auksinis BMR jubiliejus 8

Mokslinėse laboratorijose

R.Viselga. "Internetas" "Internetas"? "Intemetas"! 10

J. Paukštė ir R.A. Žilinskas. Panevėžio fizikų darbai 11

Lietuvos respublikos 1995 metų mokslo premijų laureatai 12

Lietuvos MA 1995 m. jaunųjų mokslininkų darbų konkurso premija 13

Sukaktys 13

Iš mokslo istorijos

R. Kivilšienė. "Apie gamtos satvarį" 14

J.A. Martišius. Vinco Čepinskio 125-osioms gimimo metinėms 15

A. Kaulakienė. Profesorius Ignas Končius ne tik fizikas, bet ir terminologas 16

Terminologija

Gerties ir sugerties terminai 18

In memoriam

Raimundas Dagys 19

Konferencijos

G. Dikčius. 31-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 19

L. Klimka. Mokslo istorikų forume 20

PFI konferencija 21

FI konferencija 21

Apgintos disertacijos 22

Būsimosios 1996 metų konferencijos 22

Mūsų kalendorius 22

Kaip humanitarai aiškina fiziką 23

Naujos knygos 23


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 28
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 5 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 9 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 137 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 153 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 151 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 126 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 157 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 116 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 151 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 143 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 159 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 148 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 107 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 151 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 151 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 146 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 147 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 151 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 130 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 127 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 115 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 148 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 147 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 146 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 91 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 160 kb
p25_thumb.png
Viršelis
Dydis 32 kb
p26_thumb.png
Viršelis
Dydis 14 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-03-19

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius