,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.11, 1996

Turinys

Z.Rudzikas. Europos fizikų problemos 1

Fizika mokykloje ir universitete

E.Kuokštis. Jaunieji fizikai tarptautmėje olimpiadoje Osle 2

D. Grabauskas. Kuo fizika įdomi nefizikui? 3

Vivat fizika! 5

P.Lozda. Fizika - tai ne tik mokslas 5

A.Miniotas. Jaunųjų fizikų mokykla Trieste 7

L.Klimka. Vyriausią fizikos mokytoją aplankius 7

Sveikiname

Profesorių Vytautą Straižį 9

Fizikos naujienos

K. Makariūnas. Branduoliai su aureole. Paslaptingasis neutrinas 9

1996 metų Nobelio premijos

G.Duškesas. Fizikos Nobelio premija. Chemijos Nobelio premija 11

Mokslinėse firmose

P. Balkevičius. EKSPLA. Eksperimentiniai lazeriai 13

Vardinė akademiko Povilo Brazdžiūno mokslo premija 14

Iš mokslo istorįjos

A. Tamašauskas. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos katedros reorganizacija pirmosios sovietinės okupacijos metu (1940-1941) 15

J.A. Martišius. Konstantinas Šakenis - pirmųjų lietuviškų fizikos vadovėlių autorius 16

A. Grigonis. Profesorių Igną Končių prisimenant 18

Terminologija

K. Gaivenis. Fizikos terminai "Bangų" savaitraštyje 18

K.Ušpalis ir V. Valiukėnas. Laikas ir jo rūšys 19

In memoriam

Alfonsas Misiukas-Misiūnas 20

Viktoras Kybartas 21

Konferencijos

J.Vaitkus. XXIII tarptautinėje puslaidininkių fizikos konferencijoje 21

A. Plukis. Branduolio spektroskopijos seminaras mieste, kurio nėra žemėlapyje 22

L. Valkūnas. Tarptautinis seminaras "Šviesos surinkimo fizika" 22

LFD konferencija 23

A.Matulionis ir R.Katilius. XX Europos pasitarimas WOCSDICE'96 23

J.Grigas. XXII tarptautinė feroelektrikų fizikos konferencija 24

L.Kimtys. XXVIII AMPERE kongresas 24

J.A. Martišius. VPU konferecija 25

Apgintos disertacijos 25

Mūsų kalendorius 25

Įvairenybės 27

Naujos knygos 27


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 32
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 5 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 154 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 138 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 147 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 148 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 151 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 158 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 140 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 157 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 145 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 151 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 150 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 124 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 125 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 130 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 145 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 147 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 111 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 150 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 130 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 134 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 135 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 121 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 148 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 147 kb
p25_thumb.png
25 puslapis
Dydis 137 kb
p26_thumb.png
26 puslapis
Dydis 146 kb
p27_thumb.png
27 puslapis
Dydis 127 kb
p28_thumb.png
28 puslapis
Dydis 158 kb
p29_thumb.png
Viršelis
Dydis 127 kb
p30_thumb.png
Viršelis
Dydis 16 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-03-19

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius