,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.16, 1999

Turinys

Fizika mokykloje

V. Kavaliūnaitė. "Fotono" dvidešimtpenkmetis 1

J.A. Martišius, E. Rupšlaukis. Dešimt Lietuvos moksleivių fizikos čempionatų 2

Laboratorijose

R. Miškinis. Laikas - vienetai, skalės ir etalonai 3

Sveikiname

Vladislavą Kavaliūnaitę 6

"Fizikų žinių" anketa 6

Atsakymai į "Fizikų žinių" anketos klausimus

J.Poželos 7

R.Brazio 7

G. Dikčiaus 8

V. Žalkausko 9

A. Žukausko 9

S. Juršėno 9

L. Ardaravičiaus 10

Iš viso pasaulio

K.Makariūnas. Planko konstanta ir kilogramas. 114-asis elementas. Ką daryti su plutoniu? 10

Premijos

1998 m. Lietuvos respublikos mokslo premijos 12

Lietuvos mokslų akademijos 1998 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinių darbų konkurso premijos 13

Terminologija

A. Kaulakienė. "Populiariszkam rankvedžiui fyzikos" 100 metų 14

K.Gaivenis. Tikslintini fizikos terminai 14

R. Karazija. Judėjimo kiekis, o ne judesio kiekis 15

J. Kaladė, K. Ušpalis, V. Valiukėnas, V.Palenskis, K. Valacka. Laukai ir jų rūšys 15

Minime

Juozui Matuliui 100 17

Konferencijose

J.A. Martišius. "Historiae scientiarum Baltica'99" 18

Fizikai šypsosi

A. Savukynas. Linksmai apie "Linksmają fiziką" 19

LFD veikla

Z. Rudzikas. Tolimajame Taivanyje apsilankius 20

A. Bernotas. LFD informacija 22

Apgintos disertacijos 22

Numatomos konferencijos 22

Dėl mokslo darbų pateikimo Lietuvos mokslų akademijos Adolfo Jucio (teorinė fizika) vardinės premijos 1999 m. konkursui 22

Naujos knygos 23


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 27
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 6 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 129 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 123 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 121 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 130 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 120 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 134 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 128 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 135 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 136 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 126 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 138 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 131 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 143 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 129 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 118 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 120 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 124 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 131 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 140 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 132 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 143 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 126 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 103 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 135 kb
p25_thumb.png
Viršelis
Dydis 13 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-06-6

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius