,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.18, 2000

Turinys

LFD veikla

Z. Rudzikas. Pas Estijos ir Latvijos fizikus 1

Fizika mokykloje

S. Vingelienė. Svarbiausi Lietuvos moksleivių fizikos renginiai: XI čempionatas ir XLVIII olimpiada 1

E. Sakalauskas. Į pagalbą besiruošiančiam fizikos egzaminui 3

Sveikiname

K. Ušpalis. Kaip tapau fiziku 4

A. Bolotinas. Mano universitetai 6

S. Sakalauskas. Mikroelektroniniai krūvio keitikliai 8

A. Matulionis atsako į "Fizikų žinių" anketos klausimus 10

Premijos

1999 m. Lietuvos mokslo premijos 11

Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija 13

1999 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų konkurso laureatai 13

Iš viso pasaulio

K. Makariūnas. Permainos... Branduolinių bandymų vietos šiandien 14

Institutuose

V. Remeikis, A. Plukis, R.L. Kalinauskas. Nauja naudoto branduolinio kuro saugojimo technologija Ignalinos AE 16

G. Trinkūno atsakymai į "Fizikų žinių" anketos klausimus 18

L. Klimka. Etnokosmologijos muziejaus dešimtmetis 19

Prisimename

A.Matulis. Raimundą Dagį prisimenant 21

R.K. Kalinauskas. Vladislovui Vanagui atminti 22

Terminologija

K. Gaivenis. Rekomenduojame: "Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas" 22

J. Kaladė, K. Ušpalis, E. Makariūnienė, A. Bandzaitis, A. Stabinis, V. Palenskis, V. Valiukėnas, K.Valacka. Sąveika ir jos rūšys 23

Įvairenybės

A. Savukynas. Viskas labai paprasta - "Siuvėjo eilutė" 25

L.Klimka. Mokslininkų likimai 26

In memoriam

Ilja Levitas 27

Konferencijos

Puslaidininkių fizikos instituto konferencija 28

Konferencija "Scientia et historia-2000" 28

Numatomos konferencijos 29

Apgintos disertacijos 29

Naujos knygos 30

Vyr. redaktorės portretas(galėjo būti čia) 31

Lietuvos fizikų draugijos kreipimasis 32


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 36
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 5 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 114 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 104 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 133 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 102 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 141 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 103 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 144 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 136 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 134 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 139 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 137 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 145 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 137 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 144 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 140 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 64 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 141 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 111 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 135 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 133 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 146 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 101 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 132 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 152 kb
p25_thumb.png
25 puslapis
Dydis 88 kb
p26_thumb.png
26 puslapis
Dydis 139 kb
p27_thumb.png
27 puslapis
Dydis 125 kb
p28_thumb.png
28 puslapis
Dydis 149 kb
p29_thumb.png
29 puslapis
Dydis 124 kb
p30_thumb.png
30 puslapis
Dydis 138 kb
p31_thumb.png
31 puslapis
Dydis 154 kb
p32_thumb.png
32 puslapis
Dydis 132 kb
p33_thumb.png
Viršelis
Dydis 158 kb
p34_thumb.png
Viršelis
Dydis 15 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-06-6

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius