,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.19, 2000

Turinys

LFD veikla

Z. Rudzikas. Pas Austrijos fizikus 1

Fizika mokykloje

R. Rozga. Moksleivių apklausos anketa "Fizika mokykloje ir aš?" 2

E. Kuokštis. Lietuvos moksleiviai fizikai XXXI tarptautinėje fizikos olimpiadoje Lesteryje 3

J.A. Martišius. Vidurinės mokyklos fizikos programa ir "Fizikos Olimpas" 6

Sveikiname

Jurą Poželą 7

J. Požela. Ar pavojinga Lietuvai atominė elektrinė? 7

Konstantiną Repšą 9

K. Repšas. Kietojo kūno fizika - antroji mano specialybė 9

Zenoną Rudziką 10

Liudviką Kimtį 11

Libertą Klimką 11

L. Klimka. Prieš 350 metų išleistas K. Semenavičiaus "Didysis artilerijos menas" 12

Premijos

K. Makariūnas. Nobelio premijos už praktinę tyrimų reikšmę 13

2000 m. fizikos Nobelio premija 13

2000 m. chemijos Nobelio premija 15

G. Dikčius ir J. Storasta. Nobelio premijos laureatas, kvantinio Holo efekto atradėjas - Vilniaus universitete 16

Iš viso pasaulio

K. Makariūnas. Naujas 2,5 GeV sinchrotronas I. Kurčiatovo tyrimų centre. Berlyno 0,8 GeV sinchrotronas perkeliamas į Artimuosius Rytus 17

Pristatome knygas

V. Valentinavičius. "Populiariszkas rankvedis fyzikos" - pirmasis lietuviškas fizikos vadovėlis 18

G. Trinkūnas. Fotosintezės eksitonai - World Scientific leidyklos išleista monografija 18

J. Jasevičiūtė ir A. Karaliūtė. VU Kvantinės elektronikos katedros absolventų mintys ir likimai 20

Sukaktys. Paminėjimai

R. Karazija. Šimtametis kvantas ir jo atradėjas 21

J.V. Vaitkus. 50 metų puslaidininkių tiriamiesiems darbams ir 40 metų Puslaidininkių fizikos katedrai 23

J.A. Martišius. Teorinės mechanikos pradininkas Lietuvoje 26

J. Banys. Gimtajame Kupiškio rajone pagerbtas akademiko Povilo Brazdžiūno atminimas 27

E. Makariūnienė. ,,... Tiems, kurie leido žmoniškumo šviesai spindėti'' 27

Konferencijose

V. Gontis. XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas 28

V. Šilalnikas. Tarptautinė konferencija "Šiuolaikinės optinės elektronikos medžiagos ir prietaisai" 29

V. Šilalnikas. IX Lietuvos-Lenkijos seminaras "Kietojo kūno fizika ir technologija" 30

A. Grigonis. KTU konferencijos 31

L. Ardaravičius. XXIX puslaidininkinių darinių fizikos mokykla Jaszowiec-2000 31

Dalyvaukite profesoriaus K. Baršausko fizikos konkurse! 32

Įvairenybės

R. Kivilšienė. Kada didieji išradimai pasiekė Lietuvą 32

Mūsų kalendorius 33

Apgintos disertacijos 34

Numatomos konferencijos 35

Naujos knygos 35


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 40
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 6 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 133 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 65 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 127 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 136 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 122 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 126 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 134 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 129 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 132 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 139 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 133 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 136 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 141 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 139 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 155 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 141 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 129 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 124 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 136 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 137 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 137 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 149 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 131 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 159 kb
p25_thumb.png
25 puslapis
Dydis 142 kb
p26_thumb.png
26 puslapis
Dydis 154 kb
p27_thumb.png
27 puslapis
Dydis 137 kb
p28_thumb.png
28 puslapis
Dydis 150 kb
p29_thumb.png
29 puslapis
Dydis 150 kb
p30_thumb.png
30 puslapis
Dydis 149 kb
p31_thumb.png
31 puslapis
Dydis 102 kb
p32_thumb.png
32 puslapis
Dydis 134 kb
p33_thumb.png
33 puslapis
Dydis 143 kb
p34_thumb.png
34 puslapis
Dydis 134 kb
p35_thumb.png
35 puslapis
Dydis 126 kb
p36_thumb.png
36 puslapis
Dydis 139 kb
p37_thumb.png
Viršelis
Dydis 136 kb
p38_thumb.png
Viršelis
Dydis 16 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-06-6

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius