,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.2, 1992

Turinys

Fizika mokykloje

Z.Ramanauskas. Fizikos mokytojo atestavimo kriterijai 1

S.Jakutis. Pastabos dėl fizikos mokytojo atestavimo kriterijų 3

Sveikiname jubiliatus

Vaclovą Kaveckį 4

Vytautą Tolutį 5

Aloyzą Sakalą 5

Mindaugą Stakvilevičių 6

Algirdą Šileiką 6

Mokslininkų sukaktys

V.Pocius. Pirmųjų lietuviškų fizikos knygų autorius 7

Mokslinėse laboratorijose

T.Nedveckaitė. Čemobylio atominės elektrinės avarijos pasekmės Lietuvoje 10

Fizikos mokslo raida Lietuvoje

V.Kaveckis. Fizikos mokomųjų laboratorijų kūrimas pokario metais 15

L.Klimka. Apie pirmą kartą nustatytas Vilniaus geografines koordinates ir dar daug apie ką kitą 16

Trumpai apie

Teorinės fizikos ir astronomijos institutą 20

Fizikos institutą 21

Puslaidininkių fizikos institutą 21

Gamyklą EKSMA 22

Susivienijimą ,,VENTA'' 22

Fizikos terminija

A.Kaulakienė. Pagrindan dėsime lietuviškus terminus. I.Končiaus ,,Terminai fizikos reikalams'' 23

Laureatai

R.K.Kalinauskas. 1990 m. fizikos Nobelio premijos laureatai 26

E.Makariūnienė. Tvarkieji ir betvarkiai virsmai gamtoje 28

E.Makariūnienė. Užpalių mokykloje pagerbtas mokslininkų atminimas 29

Fizikai šypsosi

R.Karazija. Linksmoji fizika 2. Klasikinė mechanika, arba gyvenimo dėsningumai 30

Studentų gyvenimo naujienos

M.Stongvilas. Mes ne beždžionės 32

Mokslinės konferencijos

V.Bareikis ir R.Katilius.VI konfercncija ,,Fliuktuaciniai reiškiniai fizikinėse sistemose'' 33

JA.Martišius. XVI Baltijos valstybių mokslo ir technikos istorijos konferencija 35

1990 metų knygos 35


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 40
p00.thumb.png
1 viršelis
Dydis 23 kb
p0.thumb.png
2 viršelis
Dydis 7 kb
p01.thumb.png
1 puslapis
Dydis 15 kb
p02.thumb.png
2 puslapis
Dydis 17 kb
p03.thumb.png
3 puslapis
Dydis 16 kb
p04.thumb.png
4 puslapis
Dydis 15 kb
p05.thumb.png
5 puslapis
Dydis 15 kb
p06.thumb.png
6 puslapis
Dydis 14 kb
p07.thumb.png
7 puslapis
Dydis 15 kb
p08.thumb.png
8 puslapis
Dydis 13 kb
p09.thumb.png
9 puslapis
Dydis 14 kb
p10.thumb.png
10 puslapis
Dydis 15 kb
p11.thumb.png
11 puslapis
Dydis 14 kb
p12.thumb.png
12 puslapis
Dydis 19 kb
p13.thumb.png
13 puslapis
Dydis 13 kb
p14.thumb.png
14 puslapis
Dydis 13 kb
p15.thumb.png
15 puslapis
Dydis 16 kb
p16.thumb.png
16 puslapis
Dydis 15 kb
p17.thumb.png
17 puslapis
Dydis 14 kb
p18.thumb.png
18 puslapis
Dydis 15 kb
p19.thumb.png
19 puslapis
Dydis 15 kb
p20.thumb.png
20 puslapis
Dydis 17 kb
p21.thumb.png
21 puslapis
Dydis 15 kb
p22.thumb.png
22 puslapis
Dydis 13 kb
p23.thumb.png
23 puslapis
Dydis 16 kb
p24.thumb.png
24 puslapis
Dydis 19 kb
p25.thumb.png
25 puslapis
Dydis 18 kb
p26.thumb.png
26 puslapis
Dydis 15 kb
p27.thumb.png
27 puslapis
Dydis 18 kb
p28.thumb.png
28 puslapis
Dydis 18 kb
p29.thumb.png
29 puslapis
Dydis 14 kb
p30.thumb.png
30 puslapis
Dydis 14 kb
p31.thumb.png
31 puslapis
Dydis 19 kb
p32.thumb.png
32 puslapis
Dydis 14 kb
p33.thumb.png
33 puslapis
Dydis 17 kb
p34.thumb.png
34 puslapis
Dydis 17 kb
p35.thumb.png
35 puslapis
Dydis 18 kb
p36.thumb.png
36 puslapis
Dydis 17 kb
p37.thumb.png
3 viršelis
Dydis 14 kb
p38.thumb.png
4 viršelis
Dydis 6 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2007-04-06

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius