,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.21, 2001

Turinys

A.Bernotas. XXXIV Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 1

Fizika mokykloje

A.R.Bandzaitis. Apie XXXII tarptautinę fizikos olimpiadą 1

A.Kynienė. Problemos, iškylančios mokyklų profiliavimosi laikotarpiu 3

,,Fotono" vasara 2001

L.Ragulienė. Dvidešimt šešeri metai 4

D.Mečanecaitė. ,,Fotonas" - tai gyvenimo būdas 4

Mokyklos žymūnai

V.Kavaliūnaitė. Fizikos paviliota 6

Sveikiname

Gintautą Jurgį Baboną 7

Adolfą Dargį 7

Albertą Laurinavičių 7

Premijos

G.Juzeliūnas ir M.Mašalas. 2001 metų fizikos Nobelio premija 8

J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus premija 9

N.Rakštikas. Mokomieji Ignalinos AE blokų valdymo skydai 10

Pristatome knygas

L.Klimka. Knyga apie įžymųjį Lietuvos mokslininką - pirmosios elektrolizės teorijos kūrėją 12

K.Makariūnas. ,,Mokslas kaip žvakė tamsoje" 13

R.Karazija. Fizikos žaislai, kuriuos lengva pasigaminti pačiam 13

Sukaktys. Minėjimai

Profesoriaus Vinco Čepinskio 130 metų gimimo sukaktis 14

L.Klimka. Mokslo istorikų konferencija akademikui P.Slavėnui atminti 4

A.Česnys. Gedimino technikos universitete pagerbtas profesoriaus Kazimiero Baršausko atminimas 15

Iš mokslo istorijos

L.Klimka. Vilniaus fizikų Nievodničanskių dinastija 17

L.Klimka. Temperatūrų skalei - 300 18

Terminologija

K.Ušpalis. Kaip vadintina sudėtinė ko nors dalis? 19

J.Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V.Palenskis, V.Valiukėnas. Jėga ir jos rūšys 20

Apgintos disertacijos 22

2002 m. minėsime sukaktis 23

Numatomos konferencijos 23

Naujos knygos 23

Profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursas


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 28
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 5 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 119 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 123 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 124 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 128 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 147 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 134 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 139 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 153 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 135 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 137 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 147 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 146 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 141 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 123 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 150 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 151 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 141 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 126 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 139 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 122 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 124 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 124 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 118 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 134 kb
p25_thumb.png
Viršelis
Dydis 102 kb
p26_thumb.png
Viršelis
Dydis 15 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-06-6

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius