,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.22, 2002

Turinys

LFD veikla

Z. Rudzikas. Centrinės Europos fizikų problemos 1

Sukaktys

K. Makariūnas. Lietuvos universitetui Kaune 80 metų 2

Fizika mokykloje

J.A. Martišius. 50 fizikos olimpiadų 3

L. Ragulienė, V. Šlekienė. Neakivaizdinė fizikos mokykla ,,Fotonas" 5

J. Krupič. Lazerinės rodyklės panaudojimas mokomosiose laboratorijose 7

Fizika institutuose

R.Brazis. Ar fotonai gali gimti iš fononų? 9

D.Valiulis, V Remeikis. Elementinės analizės galimybės Lietuvoje plečiasi 11

A. Ažusienis. Kviečia Teorinės fizikos ir astrononiiJos instituto planetariumas 13

Išrinkti nauji Mokslų akademijos nariai ekspertai 14

2001 m. jaunųjų mokslininkų ir studentų konkursų laureatai 14

Sveikiname

Algirdą Šileiką 15

Kęstutį Makariuną 15

Saulių Vengrį 16

Gytį Jušką 16

Romualdą Brazį 17

K. Makariūnas. 2001 m. Lietuvos mokslo premija 17

Mokslo naujienos

R. Karazija. Astrofizikos atradimai ir problemos 18

R.Kalinauskas. Muilo burbulas ar termobranduolinė sintezė kolboje ant laboratorijos stalo? 20

Terminologija

A.Kaulakienė. Kalba - tautoskultūros atspindys 21

J. Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V. Palenskis. V. Valiukėnas. Jėga ir jos rūšys (Tęsinys) 22

Konferencijose

S. Vingelienė, R. Kivilšienė. Tarptautinė konferencija ,,Moterys fizikoje" 24

Numatomos konferencijos 25

Apgintos disertacijos 25

Iš mokslo istorijos

R. Kivilšienė. Galvanodezmas - XIX a. medicininis prietaisas 26

E. Makariūnienė. Kad neliktume paskutiniai Europos kelyje 26

R. Kivilšienė, L. Klimka. Nematytas Juozapo Mickevičiaus atvaizdas 27

L. Klimka. Fizikai apie matematikus su šypsena 28

Naujos knygos 29


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 32
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 6 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 136 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 117 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 143 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 143 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 128 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 127 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 131 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 133 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 136 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 143 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 101 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 121 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 89 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 112 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 146 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 138 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 149 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 136 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 138 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 136 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 148 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 140 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 141 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 128 kb
p25_thumb.png
25 puslapis
Dydis 141 kb
p26_thumb.png
26 puslapis
Dydis 134 kb
p27_thumb.png
27 puslapis
Dydis 133 kb
p28_thumb.png
28 puslapis
Dydis 141 kb
p29_thumb.png
Viršelis
Dydis 144 kb
p30_thumb.png
Viršelis
Dydis 14 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-06-6

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius