,,Fizikų žinių'' archyvas

FIZIKŲ ŽINIOS Nr.23, 2002

Turinys

LFD veikla
Z.Rudzikas. Lietuvos fizikai - pasaulio fizikų šeimoje 1

Fizika mokykloje
P.Bogdanovičius. Trisdešimt trečioji tarptautinė fizikos olimpiada 2
D.Usorytė. Fizikos mokytojas Vidutis Kudzmanas 5
L.Ragulienė, V.Šlekienė. Fotonas 5
L.Kelpšaitė, E.Rimgailaitė. Laboratorijoje 6

Fizika institute ir universitete
G.Valušis. T bangos: žvilgsnis iš arčiau 7
J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus laboratorija Kauno technologijos universitete 9

G.Kamuntavičius. Mokslas ir visuomenė 10
L.Klimka. Su šypsena apie Nobelio premijos laureatus 12
R.Karazija. Banguojanti mokslo raida 13

Sveikiname
J.A.Martišių 16
G.P.Kamuntavičių 17
P.J.Žilinską: pokalbis 60-čio proga 17
A.P.Piskarską 19

Premijos
J.Dudonis. Profesoriaus Igno Končiaus premija įteikta penktąjį kartą 20
K.Makariūnas. 2002 metų fizikos Nobelio premija 20

Iš viso pasaulio
G.Juzeliūnas. Sustabdyta šviesa 21

Pristatome knygas
G.Tamulaitis. Fizikų monografija išleista Niujorke 23
A.Bernotas. Viliojanti knyga - naujas fizikos vadovėlis 24

Iš mokslo istorijos
L.Klimka. Mokytojas ir mokslininkas Karlas Čechavičius.
Pažymint 170m. gimimo ir 100m. mirties metines 25
R.Karazija. Didieji XXa. fizikos atradimai 27

Terminologija
S.Keinys. "Ar šalia fizinis, fiziškas vartotinas fizikinis?" Iš terminologinės A.Salio veiklos 30
J.Kaladė, K.Ušpalis, K.Valacka, V.Palenskis ir V.Valiukėnas. Krūvis ir jo rūšys 31

Sukaktys
E.Makariūnienė. Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės 33

Konferencijos
A.Kynienė, R.Kivilšienė. Europos fizikų draugijos konferencija 34
Numatomos konferencijos 34

Apgintos disertacijos 35
Naujos knygos 35 


p00_thumb.pngViršelis
Dydis 55 kb
p0_thumb.pngViršelis
Dydis 107 kb
p01_thumb.png1 puslapis
Dydis 255 kb
p02_thumb.png2 puslapis
Dydis 277 kb
p03_thumb.png3 puslapis
Dydis 300 kb
p04_thumb.png4 puslapis
Dydis 423 kb
p05_thumb.png5 puslapis
Dydis 249 kb
p06_thumb.png6 puslapis
Dydis 237 kb
p07_thumb.png7 puslapis
Dydis 310 kb
p08_thumb.png8 puslapis
Dydis 280 kb
p09_thumb.png9 puslapis
Dydis 339 kb
p10_thumb.png10 puslapis
Dydis 258 kb
p11_thumb.png11 puslapis
Dydis 279 kb
p12_thumb.png12 puslapis
Dydis 307 kb
p13_thumb.png13 puslapis
Dydis 266 kb
p14_thumb.png14 puslapis
Dydis 238 kb
p15_thumb.png15 puslapis
Dydis 232 kb
p16_thumb.png16 puslapis
Dydis 317 kb
p17_thumb.png17 puslapis
Dydis 271 kb
p18_thumb.png18 puslapis
Dydis 314 kb
p19_thumb.png19 puslapis
Dydis 324 kb
p20_thumb.png20 puslapis
Dydis 293 kb
p21_thumb.png21 puslapis
Dydis 294 kb
p22_thumb.png22 puslapis
Dydis 246 kb
p23_thumb.png23 puslapis
Dydis 293 kb
p24_thumb.png24 puslapis
Dydis 273 kb
p25_thumb.png25 puslapis
Dydis 254 kb
p26_thumb.png26 puslapis
Dydis 332 kb
p27_thumb.png27 puslapis
Dydis 274 kb
p28_thumb.png28 puslapis
Dydis 247 kb
p29_thumb.png29 puslapis
Dydis 246 kb
p30_thumb.png30 puslapis
Dydis 275 kb
p31_thumb.png31 puslapis
Dydis 253 kb
p32_thumb.png32 puslapis
Dydis 235 kb
p33_thumb.png33 puslapis
Dydis 349 kb
p34_thumb.png34 puslapis
Dydis 301 kb
p35_thumb.png35 puslapis
Dydis 243 kb
p36_thumb.png36 puslapis
Dydis 206 kb
p37_thumb.pngViršelis
Dydis 116 kb
p38_thumb.pngViršelis
Dydis 117 kb
Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 40

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2002-04-16

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius