,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 25, 2003

Turinys

LFD veikla
V. Šilalnikas. Aptariant 35-ąją jubiliejinę Lietuvos nacionalinę fizikos konferenciją 1
A. Bernotas. Išrinkta nauja Lietuvos fizikų draugijos valdyba 2

Fizika mokykloje
V. Kavaliūnaitė, M. Stakvilevičius. ,,Fotonui'' jau 30 metų 3
V. Šlekienė, L. Ragulienė. ,,Viliokė fizika'' visam gyvenimui 4
M. Beresna. Pirmasis žingsnis Nobelio premijos link 5

Fizika universitete
K. Jarašiūnas. Dinaminės holografijos metodai puslaidininkių tyrimuose: retrospektyva ir perspektyva 6

Bendrieji klausimai
D. Šatkovskienė. Lyčių lygybė moksle: fizikės šiuolaikinėje visuomenėje 8
V. Ivaška. Fizika. O kas toliau? 10
K. Makariūnas. Ar naudosis Lietuvos fizikai sinchrotroninės spinduliuotės šaltiniais Lunde? 11

Sveikiname:
Eglę Makariūnienę 12
Gražiną Tautvaišienę 13
Zenoną Rokų Rudziką 13
Vladislovą Ivašką 14
Kęstutį Jarašiūną 14

Premijos
R. Katilius. 2003 m. fizikos Nobelio premija 14
L. Kimtys. 2003 metų fiziologijos ir medicinos Nobelio premija paskirta fizikui ir chemikui 15
P. Brazdžiūno premija J. V. Vaitkui 16

Iš viso pasaulio
E. Norvaišas. Pentakvarkas - nauja elementariųjų dalelių rūšis 17
A. Bernotas. Ar sugrįš fizikams aukso amžius? 18

Sukaktys
A. Kupliauskienė. Zigmantas Kupliauskis 18
A. Bolotinas. Profesorius Henrikas Jonaitis-mokslininkas ir mokytojas 20

In memoriam
Regimantas Liucijus Kalinauskas 22
Kazimieras Gaivenis 23
Rimantas Krenevičius 23

Iš mokslo istorijos
L. Klimka. Vilnietiškieji radijo imtuvai 24

Konferencijose
K. Makariūnas. Fizikai XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume 25
G. Kaušylaitė. XXI Tarptautinė Baltijos šalių mokslo istorijos konferencija 26
E. Makariūnienė. Profesoriaus Adolfo Jucio moksliniai skaitymai 27

Termininologija
J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Masė ir jos rūšys (Tęsinys) 28

Su šypsena
L. Klimka. Krėslas iš dangaus 29

2004 m. numatomos konferencijos 30

Apgintos disertacijos 30

Naujos knygos 31

,,Fizikų žinių'' Nr 21-25 straipsnių sisteminė rodyklė 33

,,Fizikų žinių'' Nr 1-25 straipsnių autorių rodyklė 35


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 40
p00.thumb.png
Viršelis
Dydis 643 kb
p0.thumb.png
Viršelis
Dydis 72 kb
p01.thumb.png
1 puslapis
Dydis 261 kb
p02.thumb.png
2 puslapis
Dydis 244 kb
p03.thumb.png
3 puslapis
Dydis 285 kb
p04.thumb.png
4 puslapis
Dydis 286 kb
p05.thumb.png
5 puslapis
Dydis 301 kb
p06.thumb.png
6 puslapis
Dydis 293 kb
p07.thumb.png
7 puslapis
Dydis 314 kb
p08.thumb.png
8 puslapis
Dydis 309 kb
p09.thumb.png
9 puslapis
Dydis 300 kb
p10.thumb.png
10 puslapis
Dydis 296 kb
p11.thumb.png
11 puslapis
Dydis 296 kb
p12.thumb.png
12 puslapis
Dydis 288 kb
p13.thumb.png
13 puslapis
Dydis 263 kb
p14.thumb.png
14 puslapis
Dydis 275 kb
p15.thumb.png
15 puslapis
Dydis 270 kb
p16.thumb.png
16 puslapis
Dydis 313 kb
p17.thumb.png
17 puslapis
Dydis 255 kb
p18.thumb.png
18 puslapis
Dydis 250 kb
p19.thumb.png
19 puslapis
Dydis 312 kb
p20.thumb.png
20 puslapis
Dydis 298 kb
p21.thumb.png
21 puslapis
Dydis 363 kb
p22.thumb.png
22 puslapis
Dydis 291 kb
p23.thumb.png
23 puslapis
Dydis 279 kb
p24.thumb.png
24 puslapis
Dydis 275 kb
p25.thumb.png
25 puslapis
Dydis 290 kb
p26.thumb.png
26 puslapis
Dydis 268 kb
p27.thumb.png
27 puslapis
Dydis 325 kb
p28.thumb.png
28 puslapis
Dydis 239 kb
p29.thumb.png
29 puslapis
Dydis 255 kb
p30.thumb.png
30 puslapis
Dydis 244 kb
p31.thumb.png
31 puslapis
Dydis 269 kb
p32.thumb.png
32 puslapis
Dydis 293 kb
p33.thumb.png
33 puslapis
Dydis 258 kb
p34.thumb.png
34 puslapis
Dydis 240 kb
p35.thumb.png
35 puslapis
Dydis 195 kb
p36.thumb.png
36 puslapis
Dydis 180 kb
p37.thumb.png
Viršelis
Dydis 94 kb
p38.thumb.png
Viršelis
Dydis 91 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus iš itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas iš itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas iš itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2007-02-06

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius