,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 26, 2004

Turinys

LFD veikla
A. Bernotas. 2005-ieji - pasauliniai fizikos metai 1

Fizika mokykloje
A. Slotkienė. Nuotolinė apklausa ,,Fotono'' mokykloje 2
A. Lankauskas. Fotovandenilinė energetika. Ar Lietuva neatsilieka? 3

Iš mokslo pasaulio
M. Mašalas. Ypač šaltos dujos - plačių galimybių sistema 4

Sveikiname
Vytautą Šilalniką 6

Šimtametės sukaktys
A. Tamašauskas. Kietojo kūno tyrimai Kaune vadovaujant profesoriui Kazimierui Baršauskui 7
R. Karazija. Prof. Adolfo Jucio ryšiai su akad. Vladimiru Foku 8

Iš mokslo istorijos
R. Kivilšienė. Galileo Galilėjaus (1564-1642) ryšiai su Lietuva ir biografijos nuotrupos 10

Premijos. Konkursai
K. Makariūnas. 2003 metų Lietuvos mokslo premijos 12
Asteroidas pavadintas profesoriaus V. Straižio vardu 14
2003 m. jaunųjų mokslininkų darbų konkurso laureatas 14

Termininologija
S. Keinys. Nepalaužta kalba 14
J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, P.J. Žilinskas. Darbas ir jo rūšys 16

Konferencijose
J.A. Krikštopaitis. Konferencijos Scientia et historia dešimtmetis 17
A. Česnys. Fizikai aptarė bendrojo ir aukštojo lavinimo dermės bei perimamumo klausimus 17
LFD emblemų ir ženklelių, žyminčių mūsų konferencijas, raida 19
J. Banys. Įspūdžiai iš Vokietijos fizikų draugijos konferencijos Drezdene 20

Apgintos disertacijos 21

Įvairenybės
L. Klimka. Fizikai šypsosi 21

Pristatome knygas
E. Makariūnienė. Knyga profesoriaus Kazimiero Baršausko 100-osioms gimimo metinėms 22
J.A. Martišius. ,,Žalias teorijos medis'' 23

Naujos knygos 24


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 28
p00.thumb.png
Viršelis
Dydis 57 kb
p0.thumb.png
Viršelis
Dydis 91 kb
p01.thumb.png
1 puslapis
Dydis 253 kb
p02.thumb.png
2 puslapis
Dydis 206 kb
p03.thumb.png
3 puslapis
Dydis 277 kb
p04.thumb.png
4 puslapis
Dydis 268 kb
p05.thumb.png
5 puslapis
Dydis 290 kb
p06.thumb.png
6 puslapis
Dydis 797 kb
p07.thumb.png
7 puslapis
Dydis 265 kb
p08.thumb.png
8 puslapis
Dydis 280 kb
p09.thumb.png
9 puslapis
Dydis 288 kb
p10.thumb.png
10 puslapis
Dydis 264 kb
p11.thumb.png
11 puslapis
Dydis 298 kb
p12.thumb.png
12 puslapis
Dydis 867 kb
p13.thumb.png
13 puslapis
Dydis 927 kb
p14.thumb.png
14 puslapis
Dydis 234 kb
p15.thumb.png
15 puslapis
Dydis 292 kb
p16.thumb.png
16 puslapis
Dydis 217 kb
p17.thumb.png
17 puslapis
Dydis 269 kb
p18.thumb.png
18 puslapis
Dydis 315 kb
p19.thumb.png
19 puslapis
Dydis 373 kb
p20.thumb.png
20 puslapis
Dydis 278 kb
p21.thumb.png
21 puslapis
Dydis 157 kb
p22.thumb.png
22 puslapis
Dydis 293 kb
p23.thumb.png
23 puslapis
Dydis 281 kb
p24.thumb.png
24 puslapis
Dydis 297 kb
p25.thumb.png
Viršelis
Dydis 73 kb
p26.thumb.png
Viršelis
Dydis 85 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus iš itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas iš itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas iš itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2007-02-17

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius