,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 28, 2005

TurinysLFD veikla
Z. R. Rudzikas. Vilnius - Europos fizikų trijų dienų sostinė 1

Pasauliniai fizikos metai
J. A. Martišius, K. Svirskas. Reliatyvumo teorijos šimtmetis 2

Fizika mokykloje
S. Sakalauskas, S. Tamošiūnas. Tarptautinių fizikos olimpiadų eksperimentinės elektronikos užduotys 4
A. Kynienė. LIII moksleivių fizikos olimpiados antrasis etapas 6

Fizika laboratorijose
G. Valušis. Anapus terahercų 7
R. Kalinauskas. Puikus Fizikos instituto mokslininkų dubletas 11
G. Morkūnas. Šiek tiek apie radiacinę saugą 12

Premijos. Konkursai
K. Makariūnas. 2004 Lietuvos mokslo premija 14
Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija 15
2004 m. jaunųjų mokslininkų ir aukštųjų mokyklų studentų darbų konkursų laureatai 15

Jubiliejai
V. Lazauskas. Profesoriui Algirdui Audzijoniui 70 metų 16
V. Pocius. Fizika Vilniaus pedagoginiame universitete per 70 metų 16

Iš mokslo pasaulio
K. Makariūnas. Svarbiausios fizikos ir astrofizikos problemos 19

Iš mokslo istorijos
L. Klimka Vilniuje pirmą kartą pavartotas žodis - ,,metras'' 19

Terminologija
A. Kaulakienė. Devynkalbis aplinkos apsaugos žodynas 21
J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas, V. Zaikauskas. Potencialas ir jo rūšys /Tęsinys/ 22

Pristatome knygą
V. Filistovič. Monografija, skirta radiacinės saugos klausimams 24

36-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija 24

Apgintos disertacijos 25

Naujos knygos 25

Fizikai dalininkės akimis 27


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 32
p00.thumb.png
Viršelis
Dydis 63 kb
p0.thumb.png
Viršelis
Dydis 806 kb
p01.thumb.png
1 puslapis
Dydis 314 kb
p02.thumb.png
2 puslapis
Dydis 303 kb
p03.thumb.png
3 puslapis
Dydis 302 kb
p04.thumb.png
4 puslapis
Dydis 291 kb
p05.thumb.png
5 puslapis
Dydis 311 kb
p06.thumb.png
6 puslapis
Dydis 294 kb
p07.thumb.png
7 puslapis
Dydis 276 kb
p08.thumb.png
8 puslapis
Dydis 308 kb
p09.thumb.png
9 puslapis
Dydis 308 kb
p10.thumb.png
10 puslapis
Dydis 286 kb
p11.thumb.png
11 puslapis
Dydis 299 kb
p12.thumb.png
12 puslapis
Dydis 288 kb
p13.thumb.png
13 puslapis
Dydis 311 kb
p14.thumb.png
14 puslapis
Dydis 848 kb
p15.thumb.png
15 puslapis
Dydis 806 kb
p16.thumb.png
16 puslapis
Dydis 289 kb
p17.thumb.png
17 puslapis
Dydis 320 kb
p18.thumb.png
18 puslapis
Dydis 300 kb
p19.thumb.png
19 puslapis
Dydis 291 kb
p20.thumb.png
20 puslapis
Dydis 309 kb
p21.thumb.png
21 puslapis
Dydis 308 kb
p22.thumb.png
22 puslapis
Dydis 266 kb
p23.thumb.png
23 puslapis
Dydis 293 kb
p24.thumb.png
24 puslapis
Dydis 272 kb
p25.thumb.png
25 puslapis
Dydis 262 kb
p26.thumb.png
26 puslapis
Dydis 298 kb
p27.thumb.png
27 puslapis
Dydis 250 kb
p28.thumb.png
28 puslapis
Dydis 177 kb
p29.thumb.png
Viršelis
Dydis 77 kb
p30.thumb.png
Viršelis
Dydis 72 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus iš itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas iš itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas iš itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2007-02-06

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius