,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr. 29, 2005

Turinys

Pasauliniai fizikos metai Lietuvoje
Z. R. Rudzikas. Pasauliniai fizikos metai žygiuoja per žemynus 1
J. A. Martišius. Mokslo pozicija - tyla 2
V. Šilalnikas. 36-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija 2
J. Baužys, L. Mikoliūnaitė. Mokslo festivalio atgarsiai studentų akimis 3

Fizika mokykloje
K. Zubovas. Tarptautinė fizikos olimpiada 4
A. Kanapickas. Žibančios ,,Fotono'' akys 6
A. Visockienė. Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas 8
J. Chmeliov, A. Gruslys. ,,Einšteino beieškant'' - jaunųjų fizikų susirinkimas Berlyne 10

Fizika universitete
R. Aleksiejūnas, K. Jarašiūnas. Puslaidininkių tyrimas dinaminių difrakcinių gardelių metodu 11
G. Juzeliūnas. Dirbtinis magnetinis laukas labai šaltų atomų dujose 14
J. Baužys. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų mokslinės draugijos atgimimas 16

2005 metų fizikos Nobelio premija 17

Jubiliejus
Sveikiname jubiliatą 17
A. Šileika. Akademikas Juras Požela - vienos žymiausių fizikos mokyklų įkūrėjas 18
J. Požela Spartieji tranzistoriai ir fononų kvantavimas 21
R. Katilius, A. Matulionis. Tikras fizikas 22

Iš viso pasaulio
A. Kupliauskienė. K. Makariūnas. Pasaulis bando gaminti termobranduolinę energiją 27

Iš mokslo istorijos.
L. Klimka. Fizikas ir filomatas Jonas Sobolevskis Kražiuose 30
K. Makariūnas. Nobelio premijos paradoksai: Einšteinas ir jo Nobelio premija 31

Konferencijos
D. Šatkovskienė. Įspūdžiai iš II pasaulinės fizikių konferencijos 33
K. Makariūnas. Fizikai XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume 34
D. Šatkovskienė. IV Lietuvos moterų suvažiavimo simpoziumas ,,Moterys ir mokslas'' 34

Terminologija
S. Keinys. Fizikos mažybės 35
J. Kaladė, K. Ušpalis, K. Valacka, V. Palenskis, V. Valiukėnas. Potencialas ir jo rūšys /Tęsinys/ 37

In memoriam 39

Apgintos disertacijos 40

Naujos knygos 40


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 44
p00.thumb.png
1 viršelis
Dydis 83 kb
p0.thumb.png
2 viršelis
Dydis 64 kb
p01.thumb.png
1 puslapis
Dydis 161 kb
p02.thumb.png
2 puslapis
Dydis 167 kb
p03.thumb.png
3 puslapis
Dydis 156 kb
p04.thumb.png
4 puslapis
Dydis 177 kb
p05.thumb.png
5 puslapis
Dydis 254 kb
p06.thumb.png
6 puslapis
Dydis 195 kb
p07.thumb.png
7 puslapis
Dydis 238 kb
p08.thumb.png
8 puslapis
Dydis 184 kb
p09.thumb.png
9 puslapis
Dydis 247 kb
p10.thumb.png
10 puslapis
Dydis 208 kb
p11.thumb.png
11 puslapis
Dydis 205 kb
p12.thumb.png
12 puslapis
Dydis 175 kb
p13.thumb.png
13 puslapis
Dydis 230 kb
p14.thumb.png
14 puslapis
Dydis 184 kb
p15.thumb.png
15 puslapis
Dydis 163 kb
p16.thumb.png
16 puslapis
Dydis 221 kb
p17.thumb.png
17 puslapis
Dydis 187 kb
p18.thumb.png
18 puslapis
Dydis 201 kb
p19.thumb.png
19 puslapis
Dydis 227 kb
p20.thumb.png
20 puslapis
Dydis 208 kb
p21.thumb.png
21 puslapis
Dydis 177 kb
p22.thumb.png
22 puslapis
Dydis 185 kb
p23.thumb.png
23 puslapis
Dydis 214 kb
p24.thumb.png
24 puslapis
Dydis 211 kb
p25.thumb.png
25 puslapis
Dydis 213 kb
p26.thumb.png
26 puslapis
Dydis 194 kb
p27.thumb.png
27 puslapis
Dydis 203 kb
p28.thumb.png
28 puslapis
Dydis 238 kb
p29.thumb.png
29 puslapis
Dydis 197 kb
p30.thumb.png
30 puslapis
Dydis 230 kb
p31.thumb.png
31 puslapis
Dydis 225 kb
p32.thumb.png
32 puslapis
Dydis 211 kb
p33.thumb.png
33 puslapis
Dydis 209 kb
p34.thumb.png
34 puslapis
Dydis 199 kb
p35.thumb.png
35 puslapis
Dydis 200 kb
p36.thumb.png
36 puslapis
Dydis 240 kb
p37.thumb.png
37 puslapis
Dydis 172 kb
p38.thumb.png
38 puslapis
Dydis 195 kb
p39.thumb.png
39 puslapis
Dydis 188 kb
p40.thumb.png
40 puslapis
Dydis 179 kb
p41.thumb.png
3 viršelis
Dydis 73 kb
p42.thumb.png
4 viršelis
Dydis 70 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus iš itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas iš itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas iš itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2007-04-04

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius