,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.4, 1993

Turinys

Fizika mokykloje ir universitete

K. V. Maceika, G. J. Babonas. Fizikinė elektronika - nauja specialybė Vilniaus technikos universitete 1

R. Karazija. Kaip įgysime gamtos mokslų daktaro laipsnį? 3

S. Vengris. Puslaidininkių ir dielektrikų fizikos mokslo laipsnių teikimo tarybos veikla 1976-1992 m. 4

P. Bogdanovičius. Devyniasdešimt antrieji -olimpiniai ne tik sportininkams 5

S. Jakutis. Sudominkime mokinius fizika 7

Sveikiname jubiliatus

Henriką Jonaitį 10

Antaną Širvaitį 10

Vaclovą Kriščiūną 11

Edmundą Montrimą 11

Trumpai apie

Aukštųjų mokyklų fizikos katedras 12

ir Vilniaus universiteto Astronomijos observatoriją 15

Mokyklos žymūnai

A. Gumbelevičienė. Mūsų pirmieji 16

V. Valentinavičius. Sėkmės Jums, mokytoja! 17

Mokslinėse laboratorijose

B. Kaulakys. Nechaotinis Brauno tipo judėjimas 19

In memoriam

Keistutis Šliupas 21

Antanas Puodžiukynas 24

Tadas Banys 26

Terminologija

St. Keinys. "... krauju ir kaulu suaugusi su mūsų dvasiniu gyvenimu" 27

V. Valiukėnas. Matavimo elementų ir įrenginių terminai 30

V. Palenskis ir V. Valiukėnas. Kaip vadinsime "mikroschemą" ir "čipą"? 31

Konferencijose

A. Dargys. VIII ultrasparčiųjų reiškinių simpoziumas 33

Dviejų mokslo institucijų jubiliejus 34

Fizikos instituto XIV mokslinė konferencija 34

1992 m. fizikos Nobelio premijos laureatas 35

Fizikai šypsosi

L. Klimka. Skanus termometras. Karaliaus knygos 37

FiDi - 25 39

Knygų lentynoje

1992 metų knygos 40


p00.thumb.pngViršelis
Dydis 17 kb
p0.thumb.pngViršelis
Dydis 16 kb
p01.thumb.png1 puslapis
Dydis 20 kb
p02.thumb.png2 puslapis
Dydis 193 kb
p03.thumb.png3 puslapis
Dydis 20 kb
p04.thumb.png4 puslapis
Dydis 24 kb
p05.thumb.png5 puslapis
Dydis 24 kb
p06.thumb.png6 puslapis
Dydis 25 kb
p07.thumb.png7 puslapis
Dydis 24 kb
p08.thumb.png8 puslapis
Dydis 25 kb
p09.thumb.png9 puslapis
Dydis 24 kb
p10.thumb.png10 puslapis
Dydis 108 kb
p11.thumb.png11 puslapis
Dydis 107 kb
p12.thumb.png12 puslapis
Dydis 22 kb
p13.thumb.png13 puslapis
Dydis 24 kb
p14.thumb.png14 puslapis
Dydis 24 kb
p15.thumb.png15 puslapis
Dydis 22 kb
p16.thumb.png16 puslapis
Dydis 20 kb
p17.thumb.png17 puslapis
Dydis 23 kb
p18.thumb.png18 puslapis
Dydis 103 kb
p19.thumb.png19 puslapis
Dydis 19 kb
p20.thumb.png20 puslapis
Dydis 24 kb
p21.thumb.png21 puslapis
Dydis 24 kb
p22.thumb.png22 puslapis
Dydis 79 kb
p23.thumb.png23 puslapis
Dydis 22 kb
p24.thumb.png24 puslapis
Dydis 172 kb
p25.thumb.png25 puslapis
Dydis 89 kb
p26.thumb.png26 puslapis
Dydis 99 kb
p27.thumb.png27 puslapis
Dydis 19 kb
p28.thumb.png28 puslapis
Dydis 25 kb
p29.thumb.png29 puslapis
Dydis 24 kb
p30.thumb.png30 puslapis
Dydis 22 kb
p31.thumb.png31 puslapis
Dydis 18 kb
p32.thumb.png32 puslapis
Dydis 26 kb
p33.thumb.png33 puslapis
Dydis 17 kb
p34.thumb.png34 puslapis
Dydis 25 kb
p35.thumb.png35 puslapis
Dydis 86 kb
p36.thumb.png36 puslapis
Dydis 26 kb
p37.thumb.png37 puslapis
Dydis 19 kb
p38.thumb.png38 puslapis
Dydis 110 kb
p39.thumb.png39 puslapis
Dydis 71 kb
p40.thumb.png40 puslapis
Dydis 20 kb
p41.thumb.pngViršelis
Dydis 18 kb
p42.thumb.pngViršelis
Dydis 14 kb
Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 44


Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-02-07

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius