,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.7, 1994

Turinys

Fizika mokykloje ir universitete

L. Pranevičius. Fizika Vytauto Didžiojo universitete 1

Z. Ramanauskas. Metodologinė mokomųjų dalykų integracija 2

A.Karlonienė. Fizikos mokytojų konferencija Trakuose 4

L.Ragulienė. Jaunųjų fizikų mokykla "Fotonas" 5

Moksleivių mintys apie fizikos olimpiadas. R.Mikalajūnas ir T.Aukštakalnis 6

Sveikiname jubiliatus

Alfonsą Misiūną-Misiuką 7

Kostą Ušpalį 7

Lietuvoje ir svetur

A.Krotkus. APS grantai Lietuvos fizikams 8

Tarptautinio mokslo fondo parama ilgalaikiams mokslo tyrimams 12

Jubiliejai

A.Piskarskas. Kvantinės elektronikos katedrai - 20 14

Iš praeities

A.Žvirono 95-osioms gimimo metinėms 18

Mokslų integracija

K.Konstantinavičius. Fizika - Chemija - Biologija 21

Nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai 23

Terminologija

S.Keinys. Savarankiškumas ir lietuviškumas - esminiai terminų darybos bruožai 24

K.Ušpalis. Dar kartą apie koncentracijos ir tankio sąvokas bei terminus 26

E.Makariūnienė ir V.Valiukėnas. Jonizuojančiosios spinduliuotės dydžiai ir vienetai 27

Konferencijose

A. Grigonis. Konferencija, skirta profesoriaus Kazimiero Baršausko 90-mečiui 30

A. Savukynas. Akademiko A. Jucio 90-mečio minėjimas 31

G.Trinkūnas. Fotosintezės seminaras Preiloje 32

V.Šilalnikas. Bendras Lietuvos ir Lenkijos seminaras 33

Šmaikštauja ne tik fizikai 34

Apgintos gamtos mokslų fizikos srities daktaro ir habilituoto daktaro disertacijos 35

Naujos knygos 35


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 40
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 15 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 15 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 20 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 21 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 25 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 23 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 20 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 20 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 168 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 145 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 21 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 25 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 13 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 15 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 15 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 21 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 24 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 171 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 24 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 187 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 18 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 22 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 16 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 23 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 22 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 19 kb
p25_thumb.png
25 puslapis
Dydis 24 kb
p26_thumb.png
26 puslapis
Dydis 20 kb
p27_thumb.png
27 puslapis
Dydis 18 kb
p28_thumb.png
28 puslapis
Dydis 20 kb
p29_thumb.png
29 puslapis
Dydis 20 kb
p30_thumb.png
30 puslapis
Dydis 17 kb
p31_thumb.png
31 puslapis
Dydis 174 kb
p32_thumb.png
32 puslapis
Dydis 21 kb
p33_thumb.png
33 puslapis
Dydis 20 kb
p34_thumb.png
34 puslapis
Dydis 20 kb
p35_thumb.png
35 puslapis
Dydis 14 kb
p36_thumb.png
36 puslapis
Dydis 17 kb
p37_thumb.png
Viršelis
Dydis 19 kb
p38_thumb.png
Viršelis
Dydis 17 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-02-26

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius