,,Fizikų žinių'' archyvas


FIZIKŲ ŽINIOS Nr.8, 1995

Turinys

A.Šileika. LFD tarp dviejų rinkiminių konferencijų 1

Fizika mokykloje

E. Rupšlaukis. Kokia fizikos ateitis mokykloje? 2

A. Gumbelevičienė. Įkurta Lietuvos fizikos mokytojų asociacija 4

D.Usorytė. Į Olimpą per Šatriją 4

A. Puchovičius. Puslaidininkinių prietaisų elektrinio laidumo bandymai fizikos pamokoje 5

Leidyba. Konferencijos

R.Karazija. Fizikos literatūros leidybos problemos 6

Pristatome knygą 7

Fizikos instituto XVI mokslinė konferencija 7

Apie reliatyvumo teoriją

K. Pyragas. Albertas Einšteinas ar Anri Puankarė? 8

J.A. Martišius. Reliatyvumo teorijos idėjos Lietuvoje 9

A. Lozdienė ir P. Lozda. Specialioji reliatyvumo teorija mokykloje 10

Sveikiname Adolfą Bolotiną 11

Prisimename

Profesorių Vladą Vanagą 12

Paminklas Konstantino Šakenio tėviškėję 12

Mokslų integracija

K. Konstantinavičius. Fizika - chemija - biologija (Tęsinys) 13

Terminologija

K. Gaivenis. Kaip kalbininkas V. Kamantauskas apsigavo su dviem fizikos terminais 14

A. Puodžiukynas. Fizikos terminologijos klausimu 15

E. Makariūnienė ir V. Valiukėnas. Jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriai 15

K. Ušpalis ir V. Valiukėnas. Faradėjaus skaičius ar konstanta? 16

Iš fizikų folkloro 16

In memoriam

Liubomiras Kulviecas 17

Vytautas Bareikis 18

Vaclovas Kaveckis 18

Apgintos gamtos mokslų fizikos srities daktaro ir habilituoto daktaro disertacijos 18

Laureatai

Gedučių dvarelio atsiskyrėlis - pasaulinio garso mokslininkas. Teodoro Grotaus fondas 19

Pirmieji Adolfo Jucio ir Kazimiero Baršausko mokslo premijų laureatai 19

Valstybinė premija Vilniaus universiteto fizikams 20

P.Kapicos medaliai Lietuvos mokslininkams 20

R.L. Kalinauskas. 1994-ųjų Nobelio premija už neutronų sklaidos eksperimentus 20

FIDI-XXVII 22

Naujos knygos 23


Puslapių skaičius (įskaitant viršelius): 27
p00_thumb.png
Viršelis
Dydis 99 kb
p0_thumb.png
Viršelis
Dydis 9 kb
p01_thumb.png
1 puslapis
Dydis 145 kb
p02_thumb.png
2 puslapis
Dydis 129 kb
p03_thumb.png
3 puslapis
Dydis 137 kb
p04_thumb.png
4 puslapis
Dydis 131 kb
p05_thumb.png
5 puslapis
Dydis 120 kb
p06_thumb.png
6 puslapis
Dydis 128 kb
p07_thumb.png
7 puslapis
Dydis 141 kb
p08_thumb.png
8 puslapis
Dydis 136 kb
p09_thumb.png
9 puslapis
Dydis 139 kb
p10_thumb.png
10 puslapis
Dydis 125 kb
p11_thumb.png
11 puslapis
Dydis 143 kb
p12_thumb.png
12 puslapis
Dydis 144 kb
p13_thumb.png
13 puslapis
Dydis 134 kb
p14_thumb.png
14 puslapis
Dydis 153 kb
p15_thumb.png
15 puslapis
Dydis 133 kb
p16_thumb.png
16 puslapis
Dydis 127 kb
p17_thumb.png
17 puslapis
Dydis 140 kb
p18_thumb.png
18 puslapis
Dydis 146 kb
p19_thumb.png
19 puslapis
Dydis 140 kb
p20_thumb.png
20 puslapis
Dydis 148 kb
p21_thumb.png
21 puslapis
Dydis 146 kb
p22_thumb.png
22 puslapis
Dydis 142 kb
p23_thumb.png
23 puslapis
Dydis 136 kb
p24_thumb.png
24 puslapis
Dydis 16 kb
p25_thumb.png
Viršelis
Dydis 10 kb

Numerį padėjo A. Acus (skenavimas) acus@itpa.lt, A. Bernotas (turiniai), bernotas@itpa.lt, J. Ruseckas ruseckas@itpa.lt (parašė perlo skriptą).

2003-02-26

Atgal į ,,Fizikų žinių'' numerius