Virtualūs fizikos bandymai WWW

Šičia yra nuoroda į su fizika susijusių Java programyčių rinkinį, kaupiamą "The Internet Pilot to Physics" tinklalapiuose. Verta su jomis susipažinti: ir patys galit šio to išmokti, ir kitus išmokyti (tokias programytes galima įtraukti į savo paskaitų kursus, jos tam ir buvo sukurtos). Paminime tik keliolika jų, iš daugiau nei 100:

Taip pat ten yra nuoroda, perspėjanti apie programytes-kenkėjas.

O štai - "tampyklė", vaizduojanti elastiniais ryšiais susietus kūnus. Patampykite...

LFD svetainė