LFD valdyba, išrinkta 1999 09 17


Posėdžių protokolai:

Darbo tel. Namų tel.
Zenonas Rudzikas,
LFD prezidentas
2620668 2756386 tmkc.plls@wllb.lt
Rimantas Šadžius,
iždininkas
2312951 sadzius@delfi.lt
Andrius Bernotas,
sekretorius
2125361 2310212 lfd@itpa.lt
Steponas Ašmontas,
mokslo komisijos narys
2627124 2437696 asmontas@uj.pfi.lt
Leonas Valkūnas,
mokslo komisijos narys
2612610 2481514 valkunas@ktl.mii.lt
Gintaras Dikčius,
LFD viceprezidentas,
studijų komisijos pirmininkas
t. 2366001
f. 2366003
2440786 gintaras.dikcius@ff.vu.lt
Saulė Vingelienė,
LFMA prezidentė
2756122 2703839 saulving@centras.lt
Adolfas Dargys,
organizacinės komisijos narys
dargys@uj.pfi.lt
Algis Piskarskas,
LFD viceprezidentas, 
mokslo komisijos pirmininkas
2366051 2768846 algis.piskarskas@ff.vu.lt
Alfonsas Grigonis,
studijų komisijos narys
8-37 
300323
8-37 
736520
alfonsas.grigonis@fmf.ktu.lt
Kazys Sadauskas,
studijų komisijos narys
2728140 2720180 ecotox@vpu.lt
Eglė Makariūnienė,
leidybos komisijos narė
2641940 2344925 makariun@takas.lt
Petras Balkevičius,
aukštosios technologijos
2649620 2473764 dir@ekspla.com
Algirdas Šileika,
LFD viceprezidentas, 
leidybos komisijos pirmininkas
2710768 shileika@uj.pfi.lt 
secgenas@ktl.mii.lt
Jūratė Sitonytė,
studijų komisijos narė
8-21 
595721
8-21
428390
fk@fm.su.lt,
jurate@fm.su.lt
Antanas Česnys,
studijų komisijos narys
2765819
2618547
2268776 genovaite.bucinskiene@fm.vtu.lt
(prof. A. Česniui)
Gintautas Kamuntavičius,
mokslo komisijos narys
8-37 
451392
f. 8-37 
203858
8-37 
760319
gintautas_kamuntavicius@fc.vdu.lt
Artūras Acus,
organizacinės komisijos narys
2612906 8-37 
737787
acus@itpa.lt
Donatas Butkus,
LFD viceprezidentas,
organizacinės komisijos pirmininkas
2661649 FI 
2698762 VGTU
2456892 butkus@ar.fi.lt,
aak@ap.vtu.lt

Revizijos komisija, išrinkta 1999 09 17

Darbo tel.
Jurgis Storasta, VU FF 2764455 jurgis.storasta@ff.vu.lt
Pavlas Bogdanovičius, TFAI 2620949 pavlas@itpa.lt
Vytautas Valiukėnas, VU FF 2769454 vytautas.valiukenas@ff.vu.lt

LFD valdyba iki 1999 09 17
Į LFD svetainę
redaguota 2003 06 10