LFD valdyba, išrinkta 2003 m. birželio 14 d.


Posėdžių protokolai:


Darbo tel. Namų tel.
Zenonas Rudzikas,
LFD prezidentas
2620668 2756386 tmkc.plls@wllb.lt
Steponas Ašmontas,
viceprezidentas mokslui
2627124 2437696
869870389
asmontas@uj.pfi.lt
Juozas Vaitkus,
viceprezidentas studijoms, mokslo komisijos narys
2687015
2366071 FF
2768877
868614893
juozas.vaitkus@ff.vu.lt
Donatas Butkus,
organizacinės komisijos pirmininkas
2661643 FI 
2744724 VGTU
2456892 butkus@ar.fi.lt,
aak@ap.vtu.lt
Andrius Bernotas,
sekretorius, organizacinės komisijos narys
2125361 2310212 lfd@itpa.lt
Rimantas Šadžius (iki 2005 06 02),
iždininkas, organizacinės komisijos narys

2312951
869830332
sadzius@delfi.lt
Leonas Valkūnas,
studijų komisijos narys
2612610 2481514 valkunas@ktl.mii.lt
Vidmantas Remeikis,
leidybos komisijos narys


vidrem@ktl.mii.lt
Aleksandras Dementjevas,
mokslo komisijos narys
2661645 2414317
868021412
aldement@ktl.mii.lt
Gintaras Dikčius,
studijų komisijos narys
2366040 2440786
868756474
gintaras.dikcius@ff.vu.lt
Artūras Žukauskas,
mokslo komisijos narys


arturas.zukauskas@ff.vu.lt
Jūras Banys,
leidybos komisijos narys
2366000 2772095
861829600
juras.banys@ff.vu.lt
Saulė Vingelienė,
LFMA prezidentė, studijų ir organizacinės komisijų narė
2109831 865019654 saule.vingeliene@spc.smm.lt
Adolfas Dargys,
leidybos komisijos pirmininkas, organizacinės komisijos narys


dargys@uj.pfi.lt
Albertas Laurinavičius,
mokslo komisijos narys
2626726 2757889 laurinavicius@uj.pfi.lt
Julius Dudonis,
studijų komisijos narys
8-37-300340 865219843 julius.dudonis@fmf.ktu.lt
Kazys Sadauskas,
studijų komisijos narys
2728140 2720180
868787292
ecotox@vpu.lt
Rasa Kivilšienė (iždininkė nuo 2005 10 14),
leidybos ir organizacinės komisijų narė
2610502 2440462 rasa@itpa.lt
Petras Balkevičius,
mokslo komisijos narys
2649620 2473764
868792932
dir@ekspla.com
Antanas Česnys,
mokslo komisijos narys
2765819
2618547
2268776 genovaite.bucinskiene@fm.vtu.lt
(prof. A. Česniui)
Gintautas Kamuntavičius,
studijų komisijos narys
8-37-451392
f. 8-37-203858
8-37-760319 g.kamuntavicius@gmf.vdu.lt

Revizijos komisija, išrinkta 2003 06 14


Darbo tel.
Jurgis Storasta, VU FF 2366038 jurgis.storasta@ff.vu.lt
Pavlas Bogdanovičius, TFAI 2620949 pavlas@itpa.lt
Vytautas Valiukėnas, VU FF 2366080 vytautas.valiukenas@ff.vu.lt

LFD valdyba iki 1999 09 17
LFD valdyba iki 2003 06 14
Į LFD svetainę
redaguota 2007 06 03