LFD valdyba, išrinkta 2007 m. birželio 13 d.


Posėdžių protokolai:

1. Gražina Tautvaišienė TFAI taut_iš_itpa.lt
2. Pavlas Bogdanovičius TFAI pavlas_iš_itpa.lt
3. Jelena Tamulienė TFAI gicevic_iš_itpa.lt
4. Vidmantas Remeikis FI vidrem_iš_ktl.mii.lt
5. Ramūnas Valiokas FI valiokas_iš_ar.fi.lt
6. Oksana Vrublevskaja FI oksana_iš_ar.fi.lt
7. Steponas Ašmontas PFI asmontas_iš_pfi.lt
8. Adolfas Dargys PFI dargys_iš_pfi.lt
9. Albertas Laurinavičius PFI laurinavicius_iš_pfi.lt
10. Jūras Banys VU FF juras.banys_iš_ff.vu.lt
11. Juozas Vidmantis Vaitkus - pirmininkas VU FF juozas.vaitkus_iš_ff.vu.lt
12. Leonas Valkūnas VU FF / FI valkunas_iš_ktl.mii.lt
13. Artūras Žukauskas VU MTMI / VU FF arturas.zukauskas_iš_ff.vu.lt
14. Kazys Sadauskas VPU ecotox_iš_vpu.lt
15. Julius Dudonis KTU julius.dudonis_iš_fmf.ktu.lt
16. Gintautas Kamuntavičius VDU g.kamuntavicius_iš_gmf.vdu.lt
17. Petras Balkevičius Aukšt. technol. pramonė p.balkevicius_iš_ekspla.com
18. Eugenijus Šatkovskis VGTU eusat_iš_fm.vtu.lt
19. Valdas Sirutkaitis VU FF valdas.sirutkaitis_iš_ff.vu.lt
20. Saulė Vingelienė LFMA saule.vingeliene_iš_spc.smm.lt
21. Rasa Žemaičiūnienė ŠU zem_iš_splius.lt

LFD revizijos komisija, išrinkta 2007 06 13 d.

1. Stasys Šalavėjus VPU
2. Otilija Gaubienė LFMA
3. Vidas Kalesinskas VU FF

LFD valdyba iki 1999 09 17
LFD valdyba iki 2003 06 14
LFD valdyba iki 2007 06 13
Į LFD svetainę
redaguota 2007 09 07