2009 metai | 2010 | 2011 metai | Kiti

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 50, No. 1 (2010)

CONTENTS

Nonlinear and coherent optics

Magnetooptics of opal crystals modified by cobalt nanoparticles
I. Šimkienė, A. Rėza, A. Kindurys, V. Bukauskas, J. Babonas, R. Szymczak, P. Aleshkevych, M. Franckevičius, and R. Vaišnoras 7 More in a new window/tab

Polarization dependence of holographic recording in glassy azocompounds
A. Ozols, V. Kokars, P. Augustovs, I. Uiska, K. Traskovskis, G. Mezinskis, A. Pludons, and D. Saharov 17 More in a new window/tab

Simultaneous dual-wavelength generation from vertical external-cavity surface-emitting semiconductor lasers
S. Ranta, T. Leinonen, A. Härkönen, A. Laakso, Y. Morozov, and M. Pessa 27 More in a new window/tab

Photoinduced surface relief modulation in amorphous chalcogenide thin films during holographic recording
U. Gertners and J. Teteris 35 More in a new window/tab

GaSb-based heterostructures for high power and pulsed laser operation
J. Paajaste, S. Suomalainen, R. Koskinen, A. Härkönen, S. Kivistö, M. Guina, O.G. Okhotnikov, and M. Pessa 41 More in a new window/tab

Holographic recording in photochrome-chalcogenide composites
A. Gerbreders, J. Aleksejeva, A. Danilovs, and J. Teteris 47 More in a new window/tab

Organic dye doped microstructures for optically active functional devices fabricated via two-photon polymerization technique
A. Žukauskas, M. Malinauskas, L. Kontenis, V. Purlys, D. Paipulas, M. Vengris, and R. Gadonas 55 More in a new window/tab

Numerical analysis of signal gain and noise figure of S-band Tm-doped W-type fibre amplifier with different pumping configurations
M.A. Khodasevich, S.A. Koval, and G.V. Sinitsyn 63 More in a new window/tab

Directly recording diffraction phenomena in the time domain
M. Lõhmus, P. Bowlan, R. Trebino, H. Valtna-Lukner, P. Piksarv, and P. Saari 69 More in a new window/tab

3D artificial polymeric scaffolds for stem cell growth fabricated by femtosecond laser
M. Malinauskas, P. Danilevičius, D. Baltriukienė, M. Rutkauskas, A. Žukauskas, Ž. Kairytė, G. Bičkauskaitė, V. Purlys, D. Paipulas, V. Bukelskienė, and R. Gadonas 75 More in a new window/tab

Continuum generation in photonic crystal fibres by multi-wavelength amplified sub-nanosecond light pulses
A. Čiburys, R. Gadonas, and D. Jokšas 83 More in a new window/tab

Image formation of radially and temporally truncated Bessel beams
O. Rebane, M. Lõhmus, and P. Saari 89 More in a new window/tab

Experimental study on femtosecond laser micromachining of grooves in stainless steel
K. Kuršelis, T. Kudrius, D. Paipulas, O. Balachninaitė, and V. Sirutkaitis 95 More in a new window/tab

Double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy with 1030 and 257.5 nm wavelength femtosecond laser pulses
O. Balachninaitė, A. Baškevičius, K. Stankevičiūtė, K. Kuršelis, and V. Sirutkaitis 105 More in a new window/tab

Efficient 4-fold self-compression of millijoule pulses from a 1.5-µm optical parametric chirped-pulse amplifier
S. Ališauskas, V. Smilgevičius, A.P. Piskarskas, O.D. Mücke, A.J. Verhoef, A. Puglys, A. Baltuška, J. Pocius, L. Giniūnas, R. Danielius, and N. Forget 111 More in a new window/tab

Time-and-space-domain study of diffracting and non-diffracting light pulses
P. Saari, P. Bowlan, H. Valtna-Lukner, M. Lõhmus, P. Piksarv, and R. Trebino 121 More in a new window/tab

Manufacturing of diffractive elements in fused silica using high repetition rate femtosecond Yb:KGW laser pulses
D. Paipulas, V. Kudriašov, K. Kuršelis, M. Malinauskas, and V. Sirutkaitis 129 More in a new window/tab

Self-polymerization of nano-fibres and nano-membranes induced by two-photon absorption
M. Malinauskas, G. Bičkauskaitė, M. Rutkauskas, D. Paipulas, V. Purlys, and R. Gadonas 135 More in a new window/tab

LED-based light sources for decontamination of food: Modelling photosensitization-based inactivation of pathogenic bacteria
Z. Vaitonis and Ž. Lukšienė 141 More in a new window/tab

Conventional high-power pulsed light source for decontamination of meat from food pathogens at non-thermal conditions
V. Gudelis and Ž. Lukšienė 147 More in a new window/tab

Environmental physics

LIETDOS-BIO assessment approach to the environment non-human biota exposure by ionizing radiation
T. Nedveckaitė, V. Filistovic, D. Marčiulionienė, N. Prokoptchuk, A. Gudelis, R. Plukienė, V. Remeikis, and J. Vives i Batlle 151 More in a new window/tab

TURINYS

Netiesinė ir koherentinė optika

Opalo kristalų su Co nanodalelėmis magnetooptika
I. Šimkienė, A. Rėza, A. Kindurys, V. Bukauskas, J. Babonas, R. Szymczak, P. Aleshkevych, M. Franckevičius, R. Vaišnoras 7 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Holografinio įrašymo stikliškuose azojunginiuose poliarizacinė priklausomybė
A. Ozols, V. Kokars, P. Augustovs, I. Uiska, K. Traskovskis, G. Mezinskis, A. Pludons, D. Saharov 17 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Vienalaikis dviejų bangų generavimas iš puslaidininkinių vertikaliai spinduliuojančio paviršiaus lazerių su išoriniu rezonatoriumi
S. Ranta, T. Leinonen, A. Härkönen, A. Laakso, Y. Morozov, M. Pessa 27 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Šviesa indukuojama paviršiaus reljefo moduliacija amorfinėse chalkogenidų plėvelėse holografinio įrašymo metu
U. Gertners, J. Teteris 35 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Heterostruktūros iš GaSb, skirtos didelės galios impulsiniams lazeriams
J. Paajaste, S. Suomalainen, R. Koskinen, A. Härkönen, S. Kivistö, M. Guina, O.G. Okhotnikov, M. Pessa 41 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Holografinis įrašymas fotochromo-chalkogenido kompozituose
A. Gerbreders, J. Aleksejeva, A. Danilovs, J. Teteris 47 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Optiškai aktyvių funkcinių mikrodarinių formavimas dvifotonės polimerizacijos būdu iš polimerų su organinių dažų priemaiša
A. Žukauskas, M. Malinauskas, L. Kontenis, V. Purlys, D. Paipulas, M. Vengris, R. Gadonas 55 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Signalo stiprinimo ir triukšmų lygio skaitmeninė analizė S juostos su Tm priemaiša W tipo šviesolaidiniame stiprintuve esant įvairioms kaupinimo konfigūracijoms
M.A. Khodasevich, S.A. Koval, G.V. Sinitsyn 63 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Tiesioginis difrakcijos reiškinių registravimas laikinėje srityje
M. Lõhmus, P. Bowlan, R. Trebino, H. Valtna-Lukner, P. Piksarv, P. Saari 69 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Trimačių dirbtinių polimerinių karkasų kamieninėms ląstelėms auginti formavimas femtosekundiniu lazeriu
M. Malinauskas, P. Danilevičius, D. Baltriukienė, M. Rutkauskas, A. Žukauskas, Ž. Kairytė, G. Bičkauskaitė, V. Purlys, D. Paipulas, V. Bukelskienė, R. Gadonas 75 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Kontinuumo generavimas fotoninių kristalų šviesolaidžiuose kaupinant keleto bangos ilgių sustiprintais subnanosekundiniais šviesos impulsais
A. Čiburys, R. Gadonas, D. Jokšas 83 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Laike ir erdvėje apribotų Beselio pluoštų vaizdo formavimas
O. Rebane, M. Lõhmus, P. Saari 89 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Eksperimentinis itin mažų griovelių formavimo nerūdijančiame pliene femtosekundiniu lazeriu tyrimas
K. Kuršelis, T. Kudrius, D. Paipulas, O. Balachninaitė, V. Sirutkaitis 95 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Dvigubo impulso lazeriu indukuotos plazmos spektroskopiniai tyrimai žadinimui naudojant 1030 ir 257,5 nm bangos ilgio femtosekundinius impulsus
O. Balachninaitė, A. Baškevičius, K. Stankevičiūtė, K. Kuršelis, V. Sirutkaitis 105 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Faziškai moduliuotų milidžaulinės energijos impulsų parametrinis stiprintuvas 1,5 µm srityje su impulsų savispūda inertinėse dujose
S. Ališauskas, V. Smilgevičius, A.P. Piskarskas, O.D. Mücke, A.J. Verhoef, A. Pugžlys, A. Baltuška, J. Pocius, L. Giniūnas, R. Danielius, N. Forget 111 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Difraguojantys ir nedifraguojantys šviesos impulsai erdvėje ir laike
P. Saari, P. Bowlan, H. Valtna-Lukner, M. Lõhmus, P. Piksarv, R. Trebino 121 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Difrakcinių elementų gamyba lydytame kvarce, naudojant didelio pasikartojimo dažnio Yb:KGV lazerio femtosekundinius impulsus
D. Paipulas, V. Kudriašov, K. Kuršelis, M. Malinauskas, V. Sirutkaitis 129 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Dvifotone sugertimi indukuota nanogijų ir nanomembranų savipolimerizacija
M. Malinauskas, G. Bičkauskaitė, M. Rutkauskas, D. Paipulas, V. Purlys, R. Gadonas 135 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Šviestukai prieš maisto užkratus: bakterijų naikinimo šviesa modeliavimas
Z. Vaitonis, Ž. Lukšienė 141 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Didelės galios impulsinės šviesos šaltinis neterminiam maisto patogenų mikrobiologiniam nukenksminimui
V. Gudelis, Ž. Lukšienė 147 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

LIETDOS-BIO metodas biotos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote vertinti
T. Nedveckaitė, V. Filistovič, D. Marčiulionienė, N. Prokopčiuk, A. Gudelis, R. Plukienė, V. Remeikis, J. Vives i Batlle 151 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 50, No. 2 (2010)

CONTENTS

Mathematical and computational physics

Anticipating of chaotic states via anti-phase diagonal coupling
T. Pyragienė and K. Pyragas 167 More in a new window/tab

Electrodynamics and wave processes

Frequency-dependent properties of InGaAs bow-tie detectors in terahertz range
L. Minkevičius, I. Kašalynas, D. Seliuta, V. Tamošiūnas, and G. Valušis 173 More in a new window/tab

Modelling of resistive sensor for high power microwave pulse measurement of TE11 mode in circular waveguide
Ž. Kancleris, G. Šlekas, V. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, and M. Dagys 181 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Thermal lensing in high-power diode-pumped Yb:KGW laser
D. Stučinskas, R. Antipenkov, and A. Varanavičius 191 More in a new window/tab

Femtosecond visible light induced two-photon photopolymerization for 3D micro/nanostructuring in photoresists and photopolymers
M. Malinauskas, V. Purlys, M. Rutkauskas, A. Gaidukevičiūtė, and R. Gadonas 201 More in a new window/tab

Coherent addition of orthogonally polarized fibre lasers with high combining efficiency
K. Regelskis, N. Gavrilinas, R. Trusovas, and G. Račiukaitis 209 More in a new window/tab

Semiconductors

Dependence of silicon PIN diode electrical characteristics on proton fluence
T. Čeponis, A. Balčytis, A. Dzimidavičius, E. Gaubas, J. Kusakovskij, and K. Žilinskas 215 More in a new window/tab

Investigation of the switching and carrier recombination characteristics in the proton irradiated and thermally annealed Si PIN diodes
A. Uleckas, T. Čeponis, A. Dzimidavičius, E. Gaubas, J. Pavlovas, and K. Žilinskas 225 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Transient absorption of copper selenide nanowires of different stoichiometry
G. Juška, V. Gulbinas, and A. Jagminas 233 More in a new window/tab

Resonant photoemission of LaNiO3-δ thin films
S. Mickevičius, S. Grebinskij, V. Bondarenka, H. Tvardauskas, M. Senulis, V. Lisauskas, K. Šliužienė, B. Vengalis, E. Baškys, and R.L. Johnson 241 More in a new window/tab

Environmental physics

Estimation of the ground-level ozone lifetime under rural conditions
J. Šakalys and R. Girgždienė 247 More in a new window/tab

Simulation of traffic pollution dispersion near roadways
B. Martinėnas and V. Špakauskas 255 More in a new window/tab

TURINYS

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Chaotinių būsenų prognozė naudojant priešingos fazės ryšį
T. Pyragienė, K. Pyragas 167 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Elektrodinamika ir bangos

Peteliškės formos InGaAs detektorių dažninės savybės terahercų srityje
L. Minkevičius, I. Kašalynas, D. Seliuta, V. Tamošiūnas, G. Valušis 173 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Didelės galios mikrobangų impulsų, sklindančių TE11 moda apskrituoju bangolaidžiu, rezistorinis jutiklis
Ž. Kancleris, G. Šlekas, V. Tamošiūnas, M. Tamošiūnienė, M. Dagys 181 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Šiluminio lęšio savybės didelės galios diodinio kaupinimo Yb:KGV lazeryje
D. Stučinskas, R. Antipenkov, A. Varanavičius 191 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Femtosekundiniais regimosios šviesos impulsais indukuotos dvifotonės polimerizacijos panaudojimas trimačiams mikro- ar nanodariniams formuoti fotorezistuose ir fotopolimeruose
M. Malinauskas, V. Purlys, M. Rutkauskas, A. Gaidukevičiūtė, R. Gadonas 201 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Didelio našumo koherentinis statmenų poliarizacijų skaidulinių lazerių spinduliuotės sujungimas
K. Regelskis, N. Gavrilinas, R. Trusovas, G. Račiukaitis 209 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Silicio PIN diodų elektrinių charakteristikų priklausomybė nuo protonų įtėkio
T. Čeponis, A. Balčytis, A. Dzimidavičius, E. Gaubas, J. Kusakovskij, K. Žilinskas 215 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Protonais švitintų ir iškaitintų Si PIN diodų perjungimo ir krūvininkų rekombinacijos charakteristikų tyrimas
A. Uleckas, T. Čeponis, A. Dzimidavičius, E. Gaubas, J. Pavlovas, K. Žilinskas 225 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Skirtingos stechiometrijos vario selenido nanovielų nenuostovioji sugertis
G. Juška, V. Gulbinas, A. Jagminas 233 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Plonųjų LaNiO3-δ sluoksnių rezonansinė fotoemisija
S. Mickevičius, S. Grebinskij, V. Bondarenka, H. Tvardauskas, M. Senulis, V. Lisauskas, K. Šliužienė, B. Vengalis, E. Baškys, R.L. Johnson 241 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Ozono gyvavimo trukmės pažemio ore mažai užterštoje vietovėje nustatymas
J. Šakalys, R. Girgždienė 247 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Autotransporto teršalų sklaidos pakelėje modeliavimas
B. Martinėnas, V. Špakauskas 255 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 50, No. 3 (2010)

CONTENTS

Review

Two-dimensional optical spectroscopy of molecular aggregates
V. Butkus, D. Abramavicius, A. Gelzinis, and L. Valkunas 267 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Modification of delayed feedback control using ergodicity of chaotic systems
V. Pyragas and K. Pyragas 305 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Surface stability of epitaxial LaNiO3−δ thin films
S. Mickevičius, S. Grebinskij, V. Bondarenka, H. Tvardauskas, M. Senulis, V. Lisauskas, K. Šliužienė, B. Vengalis, B.A. Orlowski, and E. Baškys 317 More in a new window/tab

Synthesis of ZnO:N thin films by reactive dc magnetron sputtering
S. Burinskas, J. Dudonis, D. Milčius, M. Karaliūnas, and E. Kuokštis 325 More in a new window/tab

Environmental physics

Biomass burning impact on black carbon aerosol mass concentration at a coastal site: Case studies
V. Ulevičius, S. Byčenkienė, N. Špirkauskaitė, and S. Kecorius 335 More in a new window/tab

Plutonium isotopes in ecosystem of a running shallow lake
R. Gvozdaitė, R. Druteikienė, N. Tarasiuk, and N. Špirkauskaitė 345 More in a new window/tab

Application of atmosphere sensing by infrared lidars for environmental protection and industry needs
V. Švedas, V. Vaičikauskas, and M. Kaučikas 351 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Proton and ion microbeam collimation for irradiation of biological samples in air
M. Gaspariūnas, G. Gervinskas, V. Kovalevskij, R. Plukienė, Š. Vaitekonis, V. Levenets, and A. Plukis 363 More in a new window/tab

TURINYS

Apžvalga

Dvimatė optinė molekulinių agregatų spektroskopija
V. Butkus, D. Abramavičius, A. Gelžinis, L. Valkūnas 267 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Uždelsto grįžtamojo ryšio valdymo modifikacija panaudojant chaotinių sistemų ergodiškumą
V. Pyragas, K. Pyragas 305 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Epitaksinių LaNiO3−δ plonų skuoksnių paviršiaus stabilumas
S. Mickevičius, S. Grebinskij, V. Bondarenka, H. Tvardauskas, M. Senulis, V. Lisauskas, K. Šliužienė, B. Vengalis, B.A. Orlowski, E. Baškys 317 Daugiau - naujame lange/kortelėje

ZnO:N plėvelių sintezė reaktyviuoju pastovios srovės magnetroniniu nusodinimu
S. Burinskas, J. Dudonis, D. Milčius, M. Karaliūnas, E. Kuokštis 325 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Biomasės deginimo įtaka juodosios anglies aerozolio masės koncentracijai jūros pakrantėje: atvejo analizė
V. Ulevičius, S. Byčenkienė, N. Špirkauskaitė, S. Kecorius 335 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Plutonio izotopai negilaus pratakaus ežero ekosistemoje
R. Gvozdaitė, R. Druteikienė, N. Tarasiuk, N. Špirkauskaitė 345 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Infraraudonųjų lidarinių atmosferos jutiklių pritaikymas aplinkosaugos ir pramonės poreikiams
V. Švedas, V. Vaičikauskas, M. Kaučikas 351 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Protonų ir jonų mikropluoštelio kolimavimas biologinių bandinių apšvitai ore
M. Gaspariūnas, G. Gervinskas, V. Kovalevskij, R. Plukienė, Š. Vaitekonis, V. Levenets, A. Plukis 363 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Lithuanian Journal of Physics

Vol. 50, No. 4 (2010)

CONTENTS

Review

Quasiclassical theory of quantum dots
E. Anisimovas and A. Matulis 377 More in a new window/tab

Featured article

Congratulations 395
Saturated electron drift velocity at high electric fields in AlGaAs/GaAs/AlGaAs heterostructures
J. Požela, K. Požela, A. Sužiedėlis, V. Jucienė, and Č. Paškevič 397 More in a new window/tab

Short communication

Morse˙s radial wave function
J.H. Caltenco, J. López-Bonilla, and R. Peña-Rivero 403 More in a new window/tab

Mathematical and computational physics

Metastable configurations of Wigner crystals in a circular trap
E. Anisimovas, O. Rancova, and T. Varanavičius 405 More in a new window/tab

Nonlinear and coherent optics

Amplified spontaneous emission induced peculiarities of the passively Q-switched diode pumped erbium laser dynamics
M.V. Bogdanovich, A.V. Grigor˙ev, V.V. Kabanov, Y.V. Lebiadok, G.I. Ryabtsev, A.G. Ryabtsev, M.A. Shchemelev, A.S. Dementjev, L. Agrawal, and A. Bhardwaj 413 More in a new window/tab

Spectroscopy

Application of semiconductor detector for recording the Rayleigh scattering of Mössbauer radiation
J. Reklaitis, D. Baltrūnas, V. Remeikis, and K. Mažeika 419 More in a new window/tab

Semiconductors

In situ analysis of the carrier lifetime in silicon during implantation of 1.5 MeV protons
E. Gaubas, T. Čeponis, A. Uleckas, J. Vaitkus, K. Žilinskas, V. Kovalevskij, M. Gaspariūnas, and V. Remeikis 427 More in a new window/tab

Condensed matter physics and technology

Preparation, structure and electrical properties of Li1+4xTi2-xNbyP3-yO12 (x = 0.1, 0.2, 0.3; y = 0, 0.1, 0.2, 0.3) ceramics
V. Venckutė, J. Banytė, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, T. Šalkus, A. Kežionis, E. Kazakevičius, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, and A.F. Orliukas 435 More in a new window/tab

Environmental physics

Mass spectrometric determination of impurities in reactor core graphite for radioactive waste composition modelling
A. Puzas, V. Remeikis, Ž. Ežerinskis, P. Serapinas, A. Plukis, and G. Duškesas 445 More in a new window/tab

Interdisciplinary physics

Estimation of the permanent dipole moment of bacteriorhodopsin
B.P. Kietis, M. Macernis, J. Sulskus, and L. Valkunas 451 More in a new window/tab

Volume table of contents - Vol. 50 (2010) 463

TURINYS

Apžvalga

Kvaziklasikinė kvantinių taškų teorija
E. Anisimovas, A. Matulis 377 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Proginis straipsnis

Sveikinimai 395
Soties elektronų dreifo greitis stipriuose elektriniuose laukuose įvairialyčiuose AlGaAs/GaAs/AlGaAs dariniuose
J. Požela, K. Požela, A. Sužiedėlis, V. Jucienė, Č. Paškevič 397 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Trumpas pranešimas

Morse radialioji banginė funkcija
J.H. Caltenco, J. López-Bonilla, R. Peña-Rivero 403 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Matematinė ir skaičiavimų fizika

Metastabilios Vignerio kristalų konfigūracijos apskritoje gaudyklėje
E. Anisimovas, O. Rancova, T. Varanavičius 405 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Netiesinė ir koherentinė optika

Diodais kaupinamo pasyviai moduliuotos kokybės erbio lazerio dinamikos ypatumai, indukuoti sustiprinta savaimine emisija
M.V. Bogdanovich, A.V. Grigor˙ev, V.V. Kabanov, Y.V. Lebiadok, G.I. Ryabtsev, A.G. Ryabtsev, M.A. Shchemelev, A.S. Dementjev, L. Agrawal, A. Bhardwaj 413 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Spektroskopija

Puslaidininkinio detektoriaus panaudojimas Mesbauerio spinduliuotės Relėjaus sklaidai registruoti
J. Reklaitis, D. Baltrūnas, V. Remeikis, K. Mažeika 419 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Puslaidininkiai

Krūvininkų gyvavimo trukmės tyrimas 1,5 MeV protonų implantavimo į silicį metu
E. Gaubas, T. Čeponis, A. Uleckas, J. Vaitkus, K. Žilinskas, V. Kovalevskij, M. Gaspariūnas, V. Remeikis 427 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Kietųjų ir skystųjų medžiagų fizika ir technologija

Li1+4xTi2-xNbyP3-yO12 (x = 0,1; 0,2; 0,3; y = 0; 0,1; 0,2; 0,3) keramikų gamyba, struktūra ir jų elektrinės savybės
V. Venckutė, J. Banytė, V. Kazlauskienė, J. Miškinis, T. Šalkus, A. Kežionis, E. Kazakevičius, A. Dindune, Z. Kanepe, J. Ronis, A.F. Orliukas 435 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Aplinkos fizika

Reaktoriaus aktyviosios zonos grafito priemaišų, svarbių radioaktyviųjų atliekų sudėties modeliavimui, nustatymas masių spektrometrijos metodu
A. Puzas, V. Remeikis, Ž. Ežerinskis, P. Serapinas, A. Plukis, G. Duškesas 445 Daugiau - naujame lange/kortelėje

Tarpdisciplininė fizika

Bakteriorodopsino dipolinio momento įvertinimas
B.P. Kietis, M. Mačernis, J. Šulskus, L. Valkūnas 451 Daugiau - naujame lange/kortelėje

2010 m. 50 tomo turinys 463


2009 metai | 2010 | 2011 metai | Kiti